👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Portugisiska - Högtider - Dia do Índio - F- 6

Skapad 2018-04-23 09:26 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 6 Modersmål
Indianer i Brasilien, hur ser deras traditioner ut? Vem är de idag och hur har de påverkat portugisisk pratande världen? Genom att arbeta med Brasilians urbefolkning-indianerna lär vi oss mer om portugisisk talande kulturer, symboler, hantverk och traditioner.

Innehåll

Varför ?   Syftet :

·         formulera sig och kommunicera i tal och skrift

·         använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande

·         urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

·         reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

 

Centralt innehåll :            

Läsa och skriva

·                   Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

·                  Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.

·                  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Tala, lyssna och samtala

          Muntliga presentationer för olika mottagare.

        Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.

 

Berättande texter och sakprosatexter

·         Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

 

  Språkbruk

          Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps      nyanser och värdeladdning.

 

Kultur och samhälle

·         Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.

·         Lekar och musik från områden där modersmålet talas.

 

 Vad ?  Hur ?     Arbetsmaterial och arbetsformer

-        Först och främst kommer vi ha lärarledda genomgångar där huvuddragen inom brasilianska indianerna presenteras. Därefter kommer ett moment med eget arbete. kunskapen fördjupas genom olika aktiviteter samt gruppdiskussioner.

-         Vi kommer att titta på videor  och lyssna på sånger

-          Läsa olika faktatext  och myter

-          Fylla in en stencil med informationen om tema (åk 1-3)

-          Göra en undersökning om en  grupp indianerna i en officiell hemsida och förberedda en muntligt presentation på Powerpoint med text och bilder   (åk 4-6)

-          Göra en båt och ett hus med naturens material  (F -3 )

-          Göra en leksak  : ”peteca "

 

Bedömning  -    Det här ska du lära dig …

Bedömning sker kontinuerligt  under uppgiftens genomförande

Jag kommer att bedöma din förmåga att …

-          att uttrycka olika idéer och känslor och sätta ord på dem

-          att berätta om  egna  och andras  upplevelser  

-          att beskriva  en person och en plats

-          att  använda  grundläggande grammatiska regler och stavningsregler

-          använda interpunktion

-           variera språket i texten     

 -      använda ordbok för  att söka nya ord, synonymer och   rätta stavning

-       arbeta med text och bild

-      anpassa språket till mottagaren

-     ge och få respons samt bearbeta din text efter responsen

       -   organisera ditt arbete och hålla tidsramar

 

Ansvariga lärare

Amanda Guimarães

Elisangela (Lisa ) Rebeggiani

 

Modersmålcentrum i Lund

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6