👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Portugisiska 7-9 : A CARTA DE CAMINHA Vt18

Skapad 2018-04-23 09:27 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Modersmål
PEDAGOGISK PLANERING I PORTUGISISKA 7 – 9 Vt18 ”A CARTA DE CAMINHA” - Caminhas brev BERÄTTANDE TEXT: LÄSNING OCH SKRIVNING

Innehåll

VARFÖR? 

Mål: Du ska kunna läsa en text, Caminhas brev från 1500, lyssna på en  audiofil , läsa  kort om verket och känna igen strukturen om detta viktigt historiskt och litterärt dokument från Brasilien och Portugal.

 

Koppling till Läroplan:        

Syfte                                      

·          formulera sig och kommunicera i tal och skrift, 

·          läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, 

 

Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  •  Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 

Berättande texter och sakprosatexter

  •  Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  •  Språkliga drag, ord och begrepp i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

 

Språkbruk

  •  Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  •  Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

 

VAD och HUR?   

Arbetssätt och material:

-          Läsa och lyssna på ett litterärverk

-          Använda ordbok för ordförståelse och stavning

-          Skriva ett berättande - informerande text

-           Få respons för sitt skriftliga arbete samt bearbeta texten utifrån responsen

-          Använda av sig av en checklista för skriftliga texter

Observera att läsning och lyssning på texten ska du göra hemma men skrivning gör du under lektionen.

Arbetsperiod: en lektion à 60 minuter

 

Bedömning - Det här ska du kunna …

Jag kommer att bedöma din förmåga att ...

-           skriva en berättande text med hänsyn till textens karakteristiker och språk

-          skriva en sammanhängande text och variera språket i texten

-          använda av sig av grundläggande grammatiska regler och stavningsregler

-          använda interpunktion

-          använda ordbok för begreppsförståelse och stavning

-          förstå responsen och bearbeta din text efter den

 

E – nivå

C - nivå

A - nivå

Du kan läsa en text och förstå det tydliga budskapet samt  det som står mellan raderna

ganska bra.

 

 Du   skriver  enkla texter med enkel  språkvariation.

 

 

Du följer vissa  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur till en viss del .

 

Du kan skriva en  text  som är ganska sammanhängande  och kan anpassa språket till mottagare ganska bra.

Du kan läsa en text och förstå det tydliga budskapet samt  det som står mellan raderna bra.

 

 

Du   skriver  relativt tydliga  texter med  relativt god språkvariation.

 

Du följer  grundläggande grammatiska regler och  textens struktur  relativt bra.

 

 

Du kan skriva en text  som är relativt sammanhängande och kan   anpassa språket till mottagare relativt bra.

 

Du kan läsa en text och förstå det tydliga budskapet samt  det som står mellan raderna mycket bra.

 

 

Du   skriver   tydliga texter med utvecklad  språkvariation.

 

 Du följer grundläggande grammatiska regler och textens struktur  mycket bra.   

 

 

Du kan skriva  en text som är  sammanhängande  och kan anpassa språket  till mottagare mycket bra .

 

Ansvarig lärare:

Lisa Rebeggiani   

Modersmålscentrum i  Lund