👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

#vembryrsig

Skapad 2018-04-23 09:54 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 5 Religionskunskap
Fundera på vad skiljer dig och andra människor från alla djur på jorden? Den avgörande skillnaden mellan människor och djur är att vi har ett språk och vi kan lära av varandra. Vi kan förstå hur andra känner och tänker. Vi kan prata med varandra och ta del av andras tankar, idéer och erfarenheter. Med hjälp av dessa förmågor kan vi samarbeta och på så sätt utveckla och forma vårat samhälle.

Innehåll

Syfte 

#vembryrsig är en etikserie utifrån olika teman som vi kommer arbeta med. Filmserien tar upp näthat, grupptryck, fysisk våld, homofobi, kroppsnorm, sexism, funktionsnorm, rasism mm. Syftet med serien och arbetet är att öka din medvetenheten kring konsekvenser av begränsande normer och strukturer. Du ska ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till dig själv och din omgivning.

Undervisning och arbetsformer

Arbetssätt:

 • enskilt och i grupp
 • se lärandefilmer
 • lyssna, diskutera och reflektera 
 • skrivuppgift 

Uppgifter

 • #vembryrsigNÄTHAT

 • #vembryrsigNÄTHAT

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6

Matriser

Re
#vembryrsig

Inte godtagbara
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara
Re - reflektera muntligt..
I vilken utsträckning du argumenterar muntligt över vilka orsaker och konsekvenser det kan finnas till näthat. Detta gör du i par, mindre grupp och helklass.
Underlag för bedömning saknas, och/eller du deltar inte aktivt i diskussioner.
Du visar god förståelse för orsaker och konsekvenser till att näthat sker, där du visar det utifrån få olika perspektiv(den som utsätter och blir utsatt...).
Du visar god förståelse för orsaker och konsekvenser till att näthat ger, där du ser det utifrån flera olika perspektiv(den som utsätter, blir utsatt, passiva deltagare, åskådare..)
Re - att göra gott...
I vilken utsträckning du argumenterar för hur man kan hantera näthat.
Du har inte genomfört uppgiften och/eller det saknas tillräckligt med underlag.
Du visar att du kan argumentera för hur man kan hantera näthat. Dina resonemang är korta. Du visar god förståelse för vilka konsekvenser det kan bli utifrån hur du väljer att hantera situationen.
Du visar att du kan argumentera för hur man kan hantera näthat. Dina resonemang är utförliga. Du visar god och varierad förståelse för vilka konsekvenser det kan bli utifrån hur du väljer att hantera situationen.
Re - att göra gott..
I vilken utsträckning du resonerar kring vad det finns för orsaker till varför det ibland är svårt att be om förlåtelse och att varför det kan vara svårt att förlåta.
Du har inte genomfört uppgiften och/eller det saknas tillräckligt med underlag.
Svaret innehåller två orsaker till varför det kan vara svårt att be om förlåtelse eller förlåta.
Svaret innehåller tre orsaker fördelade på både varför det kan vara svårt att be om förlåtelse och varför det kan vara svårt att förlåta.
Re - begrepp och gyllene regel, normer
I vilken utsträckning du visar förståelse för begrepp empati och kränkning. Att du kan resonera kring vad den gyllene regeln kan leda till och varför man ibland kan känna sig annorlunda.
Du har inte genomfört uppgiften och/eller det saknas tillräckligt med underlag.
Du visar viss förståelse för begreppen. Du resonerar vad det kan innebära för en människa att leva efter den gyllene regeln och varför man ibland kan känna sig annorlunda. Dina resonemang är korta med få sambandsord.
Du visar stor förståelse för begreppen. Du resonerar vad det kan innebära för en människa att leva efter den gyllene regeln och varför man ibland kan känna sig annorlunda. Dina resonemang är utförliga och innehåller sambandsord.