👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i staden åk 6

Skapad 2018-04-23 09:55 i Regnbågsskolan Gullspång
Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel trafiksystem, vatten-och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
Grundskola 6 Teknik

Innehåll

Det här ska vi göra:

-Vatten: avloppsvattets väg från toalett till reningsverk

Begrepp vi möter: avloppsledning, pumpstation, reningsverk, grovreningsgaller, biologisk rening, vattenverk, sedimenteringsbassäng, sandbädd, vattenledning, avloppsbrunn, kulvert

-El: elektricitetens väg från kraftverk till hus

Begrepp vi möter: kabel, kraftverk, elnät, högspänningsledning, transformatorstation, reservaggregat, ställverk, eluttag, armatur, 240 Volt, starkström

-Trafik: hur tunnelbane/tågtrafik/kollektivtrafik fungerar

Begrepp vi möter: signalsystem, död-mans grepp, trafikledningscentral, borr-rigg, sprängmedel, ventilationssystem, räddningskammare, syrgasmask

-Transporter: hur alla grejer kommer till stadens affärer

Begrepp vi möter: containerfartyg, container, lyftkran, truck, lastbil, lagerplats, röststyrt dataprogram, vägnät, transport

-Avfall: vad som händer med sopor vi slänger

Begrepp vi möter: sopbil, sopsug, värmeverk, sopförbränning, förbränningsugn, rökrening, fjärrvärme, fjärrvärmenätet

 

Så här gör vi:

-Genomgångar

-Film: www.ur.se (Välkommen till staden, Jobb i staden)

-Samtal och diskussioner i grupp

-Dokumentation (mind map, bilder, text)

 

Uppgifter

 • Staden

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6