Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Empatiskt ledarskap

Skapad 2018-04-23 10:07 i Skattkistans förskola Hörby
Fyll i din egen rubrik i stället för "Mall för......." Och din egen beskrivning i denna ruta. Välj en egen ingressbild och börja arbeta!
Förskola
På förskolan Skattkistan, Hörby kommun, arbetar alla arbetslag utifrån boken Empatiskt ledarskap. Arbetslagen träffas i tvärgrupper och diskuterar texten i boken och olika dilemman som vi möter i arbetet med barnen på avdelningen. Vi arbetar med att synliggöra och utveckla det empatiska ledarskapet.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Vi vill utveckla vårt empatiska ledarskap och samspelet i barngruppen.

På avdelningen Opalen har vi har valt att fokusera på pedagogers och barns sätt att kommunicera med jag-budskap.

Vi vill också lyfta fram och visa tilltro till barnens förmågor.

 

Så här ska det gå till

Vi startar upp genom att i arbetslaget göra en mindmap kring vad empatiskt ledarskap är för oss. 

Genom att vi pedagoger använder oss av jag-budskap i kommunikationen agerar vi som förebilder och uppmuntrar barnen att också kommunicera så.

Som pedagoger stöttar och uppmanar vi barnen till att aktivt delta i kommunikationen med sina kompisar genom att använda sig av jag-budskap. 

Vi hoppas att detta sätt att kommunicera ska hjälpa barnen att lösa konfliktsituationer.

 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Hur blev det?

Analys

Vad behöver nu utvecklas?

Uppgifter

  • MINDMAP En första reflektion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: