👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odd and the Frost giants

Skapad 2018-04-23 10:37 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Engelska
Vi kommer att arbeta med boken Odd and the frost giants av Neil Gaiman.

Innehåll

Tidsperiod

v. 13-18

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att varva högläsning och enskild läsning (som läxa) i boken Odd and the Frost Giants (av Neil Gaiman).
Vi kommer arbeta med kapitlen på olika sätt på plats i skolan.
Du kommer att få läxor att läsa, skriva frågor till texten eller markera nya eller viktiga ord för att träna på olika lässtrategier.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6