👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden och 1500-talet

Skapad 2018-04-23 10:52 i Skulltorps skola F-5 Partille
..
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska Historia
Vi arbetar med Vasatiden. Här kommer du att få lära dig om hur det såg i Sverige på 1500-talet, fakta om Stockholms blodbad, Gustav Vasas liv och familj, vad Hansan är för något, hur reformationen har påverkat den svenska kyrkan och om upptäcktsresor.

Innehåll

Syfte

Genom att läsa om Gustav Vasa skall eleverna få förutsättningar att tillägna sig sveriges historia och samtidigt få en fördjupad förståelse för nutiden.

Efter detta arbetsområde ska du kunna följande:

- Hur det såg i Sverige på 1500-talett
- Fakta om Stockholms blodbad
- Gustav Vasas liv och familj
- Vad Hansan är för något
- Hur reformationen har påverkat den svenska kyrkan och Sverige.

Arbetssätt

Vi kommer att:

- Titta på filmer och läsa om Gustav Vasa, reformationen och Martin Luther
- Diskutera källornas tillförlitlighet (bl.a. om Gustav Vasas äventyr i Dalarna)
- Skriva en bok om Gustav Vasa med hjälp av stödord och frågor
- Gemensamma diskussioner utifrån området

Bedömningen

Vi kommer att bedöma hur du klarar arbetsområdet genom att:

- Läsa igenom din bok och dina egenskapta texter utifrån arbetsområdet och se vilken fakta du valt att ta med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6