👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stora teknikutmaningen

Skapad 2018-04-23 10:55 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 4 – 6 Teknik
Skapa ett spel eller en leksak av återvunnet material.

Innehåll

 

Du ska i grupp tillverka en leksak eller ett spel.

Produktens målgrupp är barn i förskoleåldern (3-6 år). Ni kan fokusera på en speciell ålder inom 0-6 år. (Det är svårt att hitta någon sak som både en 3-åring och en 6-åring tycker är roligt.)

Produkten ska innehålla någon mekanisk del, dvs den som använder produkten ska få den att utföra någon rörelse.  

Ni ska tillverka en prototyp av någon form av återvinningsbart material. När ni ska sammanfoga material får ni använda smältlim, tejp mm. Det är också tillåtet att använda färg och papper till produktens design. 

Produktens mått ska vara max 30 x 30 cm2 men höjden är valfri. 

Under utvecklingstiden av er leksak/spel ska ni testa produkten på barn. 

Ni ska göra en manual för hur man använder produkten. Manualen ska vara till en vuxen - vi förutsätter att barnet får hjälp av en förskollärare eller förälder innan de använder den.  

Lycka til! 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6