👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De är överallt! Om hus och arkitektur

Skapad 2018-04-23 11:50 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola 6 Bild
Hus och byggnader runtomkring oss påverkar hur vi lever och hur vi mår. Hur ser byggnaderna ut? Vad används de till? Vi skall studera olika byggnader, moderna och historiska, vi skall göra skisser till byggnader och skapa en egen liten byggnad.

Innehåll

Mål

Du skall kunna:

* Se och beskriva några olika slags byggnader, vad de används till och hur de ser ut

* Göra en tydlig skiss av en byggnad där det tydligt framgår vilket material den är gjord av, hur den är placerad i omgivningen och vilken funktion den har (hur den används - om det är en skola, ett sjukhus, en nöjesbyggnad....)

* Du skall kunna ge kamratrespons och kunna omarbeta ditt arbete efter respons

 

Undervisning: 

* Du kommer att få ser olika byggnader på olika platser, från olika tider.

* Du kommer att få göra en snabb skiss samt en mer genomarbetad skiss till en byggnad. 

* Du kommer att få göra en tredimensionell byggnad av din skiss. 

Vecka 16, 17: Genomgång och eget skissande (beroende på väder går vi ut, ser på vår egen omgivning och skissar/fotograferar)

v 18: Arbete med egen byggnad av lera eller kartong

v 19: Fortsatt arbete, avslut och presentation av byggnad. 

 

Bedömning kommer att ske:

* Genom samtal om ditt arbete, hur du tänkt

* under din arbetsprocess

* Vid bildsamtal

* Genom färdiga bilder och övriga uppgifter 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6