👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2018-04-23 12:36 i Duveds skola Åre
Grundskola F
Vad vore vi utan kommunikation? Hur skulle världen se ut om vi inte hade kommunikation? Tack vare alla fantastiska uppfinningar vi stött på genom historien så behöver vi inte fundera på det i dag. Människan har en förmåga att kommunicera med kroppsspråk, tal, skrift och mycket mer. Tack vare diverse hjälpmedel har vi kunnat kommunicera våra meddelanden världen över.

Innehåll

Vad vore vi utan kommunikation? Hur skulle världen se ut om vi inte hade kommunikation? Tack vare alla fantastiska uppfinningar vi stött på genom historien så behöver vi inte fundera på det i dag. 

Människan har en förmåga att kommunicera med kroppsspråk, tal, skrift och mycket mer. Tack vare diverse hjälpmedel har vi kunnat kommunicera våra meddelanden världen över. 

 

Varför? 

 

Du skall ha förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Du skall ha kunskaper om tekniska lösningar inom kommunikations och informationsteknik för utbyte av information. Exempelvis dator, internet, mobiler mm. 

 

Hur?

Du diskuterar kommunikationens betydelse för mänskligheten. Du kollar på en film som hanterar för oss ett främmande kommunikationssätt. För att belysa kommunikationens betydelse. 

Du arbetar med din grupp och redovisar muntligt om ett speciellt tekniskt kommunikationsmedel som följt oss genom tiden. 

 

Hur kommer jag att bedöma?

 

Kan du diskutera om kommunikationens betydelse för samhällets utveckling. 

Har du kunskaper om de olika tekniska lösningar vi stött på, dess utveckling och funktion i vårt samhälle. Från då till nu. 

 

Du kommer att få flera muntliga tillfällen att diskutera dessa områden och du kommer även få en skriftlig diskussionsuppgift där du visar att du kan dra paralleller mellan kommunikation och den tekniska utvecklingen. 

 

 

 

Frågeställningar för grupparbetet

 

Historiskt, varför hade man behov av detta?

Hur kom man på det?

Vem kläckte tanken?

Hur fungerade det och hur har dess funktion förändrats under tiden?

Fyller det någon funktion i dag?