Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Boken om Fysik, kap. 5 & 10

Skapad 2018-04-23 13:09 i Duveds skola Åre
En planering över arbetet med kap 5 & 10 i "Boken om fysik och kemi"
Grundskola 4 – 5 Kemi
Vi har jobbat med kap. 5 & 10 i "Boken om fysik och kemi". Dessa kapitel handlar om syror och baser samt kemiska reaktioner.

Innehåll

Du kommer bland annat att få möjlighet att lära dig:

Vad som är surt och vad som är basiskt.
Hur man mäter hur surt något är.
Vad vi har för farliga ämnen hemma.

Hur nya ämnen bildas
Alla atomer finns kvar.
Vad eld är.

Undervisningens innehåll: Hur?

Så arbetar vi

 • Du kommer att jobba med "Boken om Fysik och Kemi" (Libers förlag) med tillhörande arbetsbok.

 • Du deltar i genomgångar av bokens kapitel.

 • Du kommer att  jobba enskilt och i grupp med frågor och uppgifter i arbetsboken.

 • Du följer med vid genomgångar av arbetsboken och kontrollerar att dina uppgifterna är gjorda och att svaren är korrekta.

 • Du får delta i vissa enklare experiment.

 • Du jobbar med arbetsblad som är kopplade till bokens olika kapitel.
 • Du får se faktafilmer om ämnen som tas upp i kapitlen.

Bedömning

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du deltar i diskussioner i klassen.
Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan förklara olika begrepp typiska för avsnittet t.ex indikator.
Du kommer att bedömas utifrån hur du engagerar dig och deltar i eventuella experiment, tex vilka ämnen som är sura och vilka som är basiska.

Du kommer i slutet av arbetsområdet få svara på en quiz till vardera område. Quizen går ut på att se hur mycket du har lärt dig på lektionerna genom att följa med i genomgångar, arbeta självständigt i arbetsboken, deltagit i diskussioner, varit delaktig i de undersökningar vi gjort och tagit till dig det vi sett i filmer.

Syfte

Att förstå hur olika ämnen kan påverka sin omgivning och andra material beroende på om de är sura eller basiska.
Att förstå hur nya ämnen kan bildas och att atomer inte försvinner utan bildar nya ämnen 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: