Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volym

Skapad 2018-04-23 13:16 i Nyvångskolan F-3 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Matematik
Nu ska vi arbeta med volym! Du kommer bland annat att få lära dig några olika måttenheter som volym mäts i, hur dessa förkortas, hur mycket som ryms i de olika måtten och hur man kan omvandla dem.

Innehåll

Pedagogisk planering

Vad ska vi lära oss?

 • Att veta vad volym är.
 • Att använda begrepp tillhörande volym.
 • Att uppskatta, mäta och jämföra olika mått.
 • Att lära sig volymenheterna liter, deciliter, centiliter, milliliter, matsked, tesked och kryddmått samt hur de förkortas.
 • Att kunna göra omvandlingar mellan olika volymenheter.

Hur ska vi lära oss detta? 

 • Genomgångar.
 • Arbetshäfte.
 • Enkla undersökningar samt dokumentation av detta.

Bedömning 

 • Att du vet hur man använder olika mått.
 • Att du använder rätt enhet.
 • Att du kan göra omvandlingar.
 • Att du visar att du förstår de olika begreppen.
 • Att du deltar under genomgångarna och är med i diskussionerna.
 • Att du är aktiv vid de praktiska uppgifterna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: