👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema familj

Skapad 2018-04-23 14:00 i Pysslingen Förskolor Björngården Pysslingen
Förskola
Familjer kan se ut på många olika sätt. Vi vill med detta arbete belysa och öka kunskapen kring begreppet familj genom att anknyta till barnens intressen.

Innehåll

För vilka: 

Pandabjörnen

 

När:

Vårterminen ut

 

Vad:

Vi ska upptäcka och jobba med begreppet familj.

Vad innebär ordet familj? Vilka kan ingå en familj? Det kan vara olika!

Barnen ska få presentera sin familj för sina vänner.

 

 

Varför:

Vi ser och hör att barnen visar intresse för att berätta om just sin familj – vad alla heter.

De visar även intresse för varandras familjer.

-Vad heter mamma?

-Vad heter pappa?

Vi vill att barnen ska få en erfarenhet av begreppet familj, att det kan se olika ut.

 

 

 

Hur:

Barnen får med hjälp av er vuxna ta med foton på dem som ingår i just deras familj. Det kan vara vårdnadshavare, syskon, mor- och farföräldrar, mostrar, farbröder, det kan vara någon nära vän och kanske även husdjur.

Här på förskolan gör vi tillsammans med barnen ett collage över deras familj. Vi samtalar i grupp under arbetet om vilka som ingår i barnens familj. Vi uppmärksammar att det kan vara olika. Vi visar intresse för det barnen berättar och uppmuntrar dem att berätta mer och att ställa frågor om varandras familjer. 

När collagen är klara får varje barn visa och berätta, med en pedagogs hjälp, om sin familj. Det blir ett tillfälle för barnet att vara i centrum för allas uppmärksamhet. Vi pedagoger visar att barnen är viktiga, vi visar nyfikenhet, ställer frågor, guidar och bekräftar barnen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016