👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världens rika och fattiga länder

Skapad 2018-04-23 14:13 i Medarbetarsamtal Ylva Engvall Mölndals Stad
Grundskola 8 Geografi
Vi ska nu ta och titta på olika länder runt om i världen, studera olika sätt att dela in dessa länder och se vad som är typiskt för dem. Vidare ska vi undersöka orsakerna till att vissa länder är rika medan andra är fattiga.

Innehåll

Arbetssätt 

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, se film, diskutera och arbeta en hel del individuellt.

Bedömning:

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom: läxförhör, diskussioner en individuell fördjupningsuppgift samt ett prov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Rika och fattiga länder 2017

F
E
C
A
Geografiska begrepp
Du har ännu inte visat att du kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kunskaper och förmåga att använda sig av geografiska begrepp
Du har ännu inte visat på grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur eller att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar på grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar även att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar på goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar även att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du visar på mycket goda kunskaper ex om samspelet mellan människa, samhälle och natur och visar även att du kan använda dig av geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Du har ännu inte visat att du kan resonera på ett grundläggande sätt genom att peka på enstaka orsaker och följder, visa på enklare samband och kunna göra grundläggande analyser utifrån till viss del lämplig data. Du har ännu inte visat tillräckligt underbyggda förslag på lösningar.
Du kan resonera på ett grundläggande sätt genom att peka på enstaka orsaker och följder, visa på enklare samband och kunna göra grundläggande analyser utifrån till viss del lämplig data. Du har visat på enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar.
Du kan resonera på ett relativt väl fungerande sätt genom att peka på flertalet orsaker och följder, visa på utvecklade samband och kunna göra utvecklade analyser utifrån lämplig data. Du har visat på utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar.
Du kan resonera på ett väl fungerande sätt genom att peka på flera orsaker och följder, visa på väl utvecklade samband och kunna göra väl utvecklade analyser utifrån väl utvald data. du har visat på välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar.