👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2018-04-23 14:30 i Trönö skola Söderhamn
Beräknad tidsåtgång: Vad ska undervisningen innehålla? • Fakta • Färdigheter • Förmågor • Likabehandlingsplanen • Arbetssätt/aktiviteter • Elevernas delaktighet • Redovisningsformer Hur tar vi hänsyn till olika lärstilar (introduktion, material, uppgifter, redovisning)? Hur ska vi bedöma? Vad ska dokumenteras? Hur? Hur ska informationen till elever och föräldrar se ut?
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Vad händer i naturen på våren och sommaren? Varför har vi årstider, hur hänger det ihop? Under veckorna fram till sommarlovet ska vi upptäcka, utforska och lära oss mer om våren och sommaren.

Innehåll

Så här ska vi arbeta:

Vi läser texter och ser filmer.

Vi gör fältstudier och undersökningar.

Vi dokumenterar med bild och text.

Vi samarbetar och diskuterar.

Bedömning – Läraren vet att du kan när du…

...kan ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

...berätta om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

...kan utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.

...kan göra observationer av årstider, namnge några djur och växter samt sortera dem efter olika egenskaper.

...kan redogöra för några enkla näringskedjor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3

Matriser

NO
Årstiderna

Samtal och beskrivningar

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Samband i naturen
 • NO  1-3
Eleven kan med lärarstöd beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Eleven kan på ett utvecklat sätt beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
Årstider och livscykler
 • NO  1-3
I samtal om årstider berättar eleven med lärarstöd om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
I samtal om årstider berättar eleven på ett utvecklat sätt om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
I samtal om årstider berättar eleven på ett välutvecklat sätt om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Undersökningar

Lägre kvalitet
Högre kvalitet
Genomförande
 • NO  1-3
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven med lärarstöd utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av utvecklade undersökningar som handlar om naturen.
Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av välutvecklade undersökningar som handlar om naturen.
Observationer
 • NO  1-3
Eleven gör med lärarstöd enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter samt sorterar dem efter olika egenskaper.
Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter samt sorterar dem efter olika egenskaper.
Eleven gör utvecklade observationer av årstider, namnger några djur och växter samt sorterar dem efter olika egenskaper.
Eleven gör välutvecklade observationer av årstider, namnger några djur och växter samt sorterar dem efter olika egenskaper.
Visa och beskriva
 • NO  1-3
Eleven kan med lärarstöd visa och beskriva hur solen och jorden rör sig i förhållande till varandra och förklara varför vi har olika årstider.
Eleven kan visa och beskriva hur solen och jorden rör sig i förhållande till varandra och förklara varför vi har olika årstider.
Eleven kan på ett utvecklat sätt visa och beskriva hur solen och jorden rör sig i förhållande till varandra och förklara varför vi har olika årstider.
Eleven kan på ett välutvecklat sätt visa och beskriva hur solen och jorden rör sig i förhållande till varandra och förklara varför vi har olika årstider.