👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor 9C och 9D

Skapad 2018-04-23 14:51 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
Människor har i alla tider och över hela världen berättat sagor. Sagorna förknippas ofta med barn men har inte alltid varit till för barn. Förr i tiden var sagorna även populära berättelser som var vanligt förekommande bland vuxna. I sagans värld kan allt hända. De utspelar sig i en påhittad tid och i en påhittad miljö. Där finns det förtrollade varelser och troll som måste besegras. Där är kampen mellan gott och ont vanlig. I det här arbetsområdet kommer vi fördjupa oss i sagans värld. Vi kommer läsa sagor, diskutera sagors innehåll, dramatisera sagor och slutligen skriva egna sagor.

Innehåll

Tidsplan

v 8-15

V8

Läsa Selma Lagerlöfs Bortbytingen, diskutera sagans innehåll och budskap.

Göra en gemensam planering kring sagor.

V10-11

Dramatisera egna sagor, uppspel 9D måndag v12 9C fredag v12.

Ärendegång att tänka på när ni planerar:

 1. Bestäm er för vilken saga/sagor ni vill använda
 2. Öppna upp ett manusdokument i office365 som ni delar med gruppen
 3. Dela ut roller, tänk på berättarröst, vilken rekvisita skall ni ha
 4. Skriv manus
 5. Öva

Grupper 9D

1. Simon, Melody, Linn, Ella, Andre 2. Jesper, Maja, Gabriel, Matilda, Josefine

Grupper 9C

1.  Emma, Olivia, Thea, Matilda     2.  Anton, Albin, Emil, Nils, Felicia        3.Elina, Ida, Alva, Sander, Emelie

V12

Genomgång om vad som är typiskt för sagor som textgenre.

 1. Start, det var en gång, För länge sedan
 2. Påhittade miljöer
 3. Ofta ung flicka eller pojke (eller både ock) vanligt med rik och fattig
 4. Ett svårt uppdrag
 5. Övernaturliga varelser, troll, häxor, feer
 6. Otroliga händelser
 7. Magiska tal , tre eller sju
 8. Det goda segrar
 9. Lyckligt slut

Läsa saga gemensamt och diskutera dess innehåll. Saskia och de tre flöjterna.

Börja planera egen saga genom att skriva ned en sagoplanering.

V15-17

Skriva egen saga med illustrationer ( minst tre bilder) klar fredag v 17.

 

 

 

Matriser

Sv
Saga- Bedömningsmatris åk 9 VT-18

→→
→→→
Koppling till uppgiften
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar i huvudsak som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar relativt väl som en saga.
Eleven följer instruktionen. Texten fungerar väl som en saga.
Innehåll
Eleven skriver en saga med enkla gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt enkla berättargrepp.
Eleven skriver en saga med utvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt utvecklade berättargrepp.
Eleven skriver en saga med välutvecklade gestaltande beskrivningar av t.ex. miljö och personer samt välutvecklade berättargrepp.
Struktur
Sagans dramaturgi är enkel. Sagan är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel.
Sagans dramaturgi är relativt komplex. Sagan är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning, inledning, avslutning och rubrik. Textbindningen är utvecklad.
Sagans dramaturgi är komplex. Sagan är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom en konsekvent genomförd styckeindelning samt effektiv inledning och avslutning och rubrik. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Menings- byggnaden fungerar i huvudsak. Tempusbruket förstör inte förståelsen av sagan.
Ordvalet är varierat och passar innehållet i sagan. Menings- byggnaden är varierad och relativt väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av sagan.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar innehållet i sagan väl. Menings- byggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande. Tempus används på ett riktigt sätt.
Skrivregler
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.