👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

De abrahamitiska religionerna Åk 5

Skapad 2018-04-23 15:08 i Västerholm Grundskolor
Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i patriarken Abraham. Vi lär oss om dess seder, livsåskådning och heliga platser. Mot slutet av perioden gör vi jämförelser mellan dessa tre religioner (likheter och skillnader).
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi kommer att läsa och lära oss om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner kallas också de abrahamitiska religionerna eftersom de har samma ursprung i patriarken Abraham. Vi läser om dess seder, livsåskådning och heliga platser. Mot slutet av perioden gör jämförelser mellan dessa tre religioner (skillnader och likheter). Vi kommer även ha ett enklare prov i slutet där man får visa vad man lärt sig.

Innehåll

 

Syfte

 • Re
  Syfte analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re
  Syfte analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

 

Centralt innehåll   

Religioner och dess betydelse för samhället.

 

 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom,

 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

 • Begreppen religion och livsåskådning.

 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Så här ska vi arbeta

Vi bekantar oss mer med de stora världsreligionerna och går igenom och lär oss om dessa på en grundläggande nivå.

Så här ska vi arbeta

Vi bekantar oss mer med de stora världsreligionerna och går igenom och lär oss om dessa på en grundläggande nivå.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att vara närvarande och deltagande i klassdiskussion. Du ska visa att du har en god läsförståelse och kan diskutera innehållet utifrån de lässtrategier som vi arbetar med. Du ska kunna svara på frågor om texterna och visa att du kan läsa mellan raderna. Du ska kunna tydligt visa hur ditt skrivprocess ser ut och även lämna in en slutprodukt. 

Kunskapskrav

Kunskapskraven finns nedan. 

IKT

Vi kommer att använda datorn, där eleverna kommer att få skriva och skicka in sina uppgifter. Vi kommer att använda Google Classroom för inlämning och diskussion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion- Judendom, Kristendom och Islam

Öva mer.
Jag kan!
Jag är säker!
Heliga platser, ritualer, levnadsregler
Du kan lite om religionernas heliga platser och rum, ritualer och regler men behöver träna mer på på vad de heter och vilken religion de tillhör. .
Du har kunskaper om religionernas heliga platser och rum, ritualer och regler. Det visar du genom att du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader
Du har mycket goda kunskaper om religionernas heliga platser och rum, ritualer och regler. Det visar du genom att du diskuterar på ett väl utvecklat sätt om likheter och skillnader.
Söka information och värdera källors användbarhet.
Du är osäker på olika källor för att söka information om olika sätt att tro.
Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Det visar du genom att du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.
Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Det visar du genom att du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.
Vad tro kan betyda och hur livet beskrivs i olika religioner.
Du behöver stöttning för att lära dig mer om hur olika religioners livsuppfattning ser ut.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs på i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. Det visar du genom att föra utvecklade resonemang om varför människor tror.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs på i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor. Det visar du genom att föra väl utvecklade resonemang om varför människor tror.