👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Vår Jord

Skapad 2018-04-23 15:25 i Länna skola Norrtälje
Grundskola F
Detta tema kommer handla om den planet vi bor på!

Innehåll

I detta tema kommer ni arbeta med geografi.

Det kommer bland annat handla om platsgeografi, dvs. var länder, städer, berg etc. ligger. Temat kommer även behandla hur befolkningar växer/sjunker och anledningar som bidrar till detta.

Temat kommer fokusera på 3 delar ur kursplanen.

Del 1:

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 • Namn och läge på världsdelarnas viktigaste länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

 

Del 2:Analysera hur naturens egna processer och människors verksamhet formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om vatten och mark.

 

Del 3:

Utforska och analysera samspelet mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

 • Förekomsten av fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker och konsekvenser av detta.
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.

 

Matriser

Matris till Vår Jord temat.

Grundläggande
Utvecklat
Avancerat
Använda geografiska begrepp.
 • Ge
 • Ge  7-9
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du använda dig av fler ord och begrepp som tillhör geografins språk när du förklarar och beskriver. Det ska framgå att att du förstår vad de betyder. Repetera svåra ord och begrepp och träna dig så att du förstår dem. Då är det lättare att använda dem.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du använda dig av ord och begrepp som tillhör geografins språk på ett säkert sätt. Det framgår, när du formulerar dig, att du är säker på betydelsen av begreppen. Det finns ett flyt i dina resonemang och förklaringar och de hänger ihop på ett tydligt sätt. Det märks då att du förstår geografiska ord och begrepp.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Kartans innehåll, analys av geografisk data.
 • Ge
 • Ge  7-9
 • Ge  7-9
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du visa att du kan använda geografiska verktyg t ex karta, tabeller mm för att beskriva en plats. Du bör även kunna visa att du kan förstå informationen som går att utläsa från olika geografiska data. Det gör du genom att berätta mer, beskriva mer och förklara mer i dina svar.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du visa att du är säker på att analysera geografisk data. Du beskriver tydligt den information du får från t ex olika typer av kartor och tabeller. Du kopplar ihop den informationen med vad du ser med egna ögon i din omgivning och du beskriver det tydligt i dina texter.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Namngeografi
 • Ge
 • Ge  7-9
Eleven har grundläggande kunskaper om världs-delarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. FORMATIV RESPONS: För att nå till nästa nivå bör du träna mer för att kunna visa att du kan fler platser i världen.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. FORMATIV RESPONS: För att nå nästa nivå bör du vara säker på många platser i världen och kunna namnen på dessa.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.