Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska – läsåret 2017/18 new Champion 4 och Tummen upp

Skapad 2018-04-23 15:26 i Älvsåkersskolan 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
New Champion 4 och andra källor
Grundskola 4 Engelska
Engelskan i åk 4 kommer att utgå från läromedlet New Champion 4. Vi använder även övningar från kartläggningsmaterialet Tummen upp och programserien The grammar company.

Innehåll

 

Engelska

Förmåga
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Konkretiserade mål
Du kommer att få träna din förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter
Du kommer att få träna din förmåga att kommunicera genom det engelska språket
Du kommer att få träna din förmåga att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska
Du kommer att få chansen att utöka ditt ordförråd
Du kommer att få träna på några grammatiska strukturer

Centralt innehåll/ arbetsområden
Vi kommer att lyssna och läsa (tydligt talad engelska) från olika medier (från the Grammar Company och hörövningar från ovannämnda böcker).
Vi kommer att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
Vi kommer att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vi kommer i kommunikation träna att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt och skriftligt.
Vi kommer göra olika presentationer och talövningar. 
Vi kommer träna på att använda oss av olika språkliga strategier för att föra ett samtal. 


Arbetssätt
Textbok, arbetsbok, översättningsövningar.
Hörövningar
Videoklipp
Högläsning i grupp och par.
Föra dialoger och intervjuer. 
Skrivövningar - gemensamt och enskilt
Grammatik som t.ex. böjning av verb i presens, pluralbildning etc.
Glosor och korta meningar /fraser/ uttryck. 

 

Bedömning
Genom muntliga och skriftliga presentationer samt diskussioner.

Glosförhör

Test i läsförståelse och hörförståelse/ kartläggningsövningar från tummen upp. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6

Matriser

En
Bedömningsmatris engelska åk 4

Kunskapskrav

Formulera sig i muntliga framställningar, uttrycka sig i muntlig interaktion samt redogöra för och kommentera innehåll
Du kan med stöd delta i enkla samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta i enkla samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta i samtal och dialoger i några ämnesområden.
Du kan delta aktivt i samtal och dialoger i olika ämnesområden.
Du kan med stöd ställa och svara på enkla frågor i en intervju så att andra förstår.
Du kan ställa och svara på enkla frågor i en intervju så att andra förstår.
Du kan ställa och svara på frågor i en intervju så att andra förstår väl.
Du kan ställa och svara på fler frågor i en intervju så att andra förstår väl.
Du kan med stöd återberätta det viktigaste i det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta det viktigaste i det du läst, sett eller hört så att andra förstår.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört så att andra kan förstå väl.
Du kan återberätta och kommentera det du läst, sett eller hört och få med detaljer så att andra kan förstå väl.
Formulera sig i skriftliga framställningar, uttrycka sig i skriftlig interaktion samt bearbeta egna framställningar
Du kan med stöd skriva en enkel text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en enkel text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en utvecklad text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan skriva en välutvecklad text om din familj och dina intressen så att andra förstår.
Du kan med stöd göra enkla förbättringar av din text efter respons från läraren.
Du kan göra enkla förbättringar av din text efter respons från läraren.
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren.
Du kan göra förbättringar av din text efter respons från läraren, kamrater samt egna reflektioner.
Använda strategier i interaktionen
Du kan med hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan med hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan med viss hjälp använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan använda hjälpmedel, så som lexikon och internet, för att lära dig nya ord.
Du kan med stöd använda några få grammatiska regler.
Du kan använda några få grammatiska regler.
Du kan använda några grammatiska regler.
Du kan använda flera grammatiska regler.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: