👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 2

Skapad 2018-04-23 15:32 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Geografi Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig mera om vilka landområden och hav som finns på jorden. Vi ska lära oss om världsdelarna och världshaven. Vi kommer också att lära oss om väderstreck.

Innehåll

Tidsperiod

Ca 5 veckor

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se kopplingar till läroplan nedan.

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplan nedan. 

Kunskapskrav och bedömning

Du ska:

- kunna namnen på världshaven och världsdelarna.
- kunna berätta vad en karta är och vad den används till. 
- veta namnen på de fyra väderstrecken.
- kunna göra en enkel karta över din skolväg som du sedan redovisar.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att: 

- undersöka kartor och skriva och måla världsdelarna och namnen på världshaven.
- lära oss vilka olika väderstreck som finns.
- lära oss om kartor, att de är ritade i olika skalor och att de avbildar något uppifrån.
- skapa egna kartor, såsom över vår skolväg och över skolgården.
- se på filmer och diskutera. 

 

Elevens ansvar och inflytande

Du förväntas vara aktiv på lektionerna och lyssna vid genomgångar samt utföra arbetsuppgifter efter bästa förmåga.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3