👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Tillsammans

Skapad 2018-04-23 17:38 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Ej färdig! Projekt Tillsammans Nyfikenhetsfråga: hur är man när man är kompis?

Innehåll

Vad vill vi ge barnen möjlighet att utveckla

Förståelse för sina egna och andras känslor. Sympati.

Trygghet och trivsel i gruppen.

Förmåga att se fördelarna med att ”göra tillsammans”/samarbete.

 

 

 

Planering/Genomförande

Hur kommer arbetet att läggas upp?

Vi utgår från boken ”alla får åka med”. Vi läser boken, använder oss av flano och sagopåse (innehåller material för att konkretisera berättelsen. Tittar på filmen ”Alla får åka med” som finns på youtube.

Dramatisering av berättelsen. Gemensamt Skapande av lastbil och figurer med barnens ansikten.

Vi utformar trivselregler tillsammans med barnen och lyfter dem varje dag.

 

Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper

Starten på projektet grundar sig i att vi uppmärksammat hur de äldre barnen börjat använda ”tillsammans” som konfliktlösningsstrategi. Detta skedde spontant i barnens lek efter det att en pedagog föreslagit att de skulle göra tillsammans ist för att slåss om vem som skulle få styra en vagn.

Genom observation av barn i samtal/lek och samspel, med såväl vuxna som andra barn. Bilddokumentation.

 

Delaktighet

Hur görs barnen delaktiga?

Barnens intressen och berättande tas till vara och får leda projektet vidare.

Genom lek i vardagen kan berättelsen upplevas/dramatiseras med hela kroppen och kanske få alternativa slut.

I lek med Lastbilen och figurerna får de möjlighet att leva sig in i och vara delaktiga i sagan.

 

Vem är ansvarig?

 

Dokumentation

Hur ska barnets lärande synliggöras för barnet, pedagogen och vårdnadshavare?
Dokumentations och utvärderingsmetoder.

_______________________________________________________________________________________

Frågor att besvara i din reflektion:
Har vi nått våra mål och vilka resultat kan vi se?
Beskriv barnens inflytande och delaktighet.


Frågor att besvara i er analys:
Varför blev det som det blev?
Hur vet vi att vi nått de här resultatet?
Vilka fakta bygger vi det på?
Hur går vi vidare?

________________________________________________________________________________________

Fyll i nedan vilka kopplingar till mål i Lpfö 98 som berörs samt vilka förmågor vi vill stimulera.