👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I Bobbos väska

Skapad 2018-04-23 19:16 i Äventyret Örebro
I Bobbos väska är ett mindre tema i vårt arbete med Babblarna
Förskola
Som en del av vårt arbete med Babblarna har vi nu inlett ett mindre projekt kring sagan "I Bobbos väska".

Innehåll

Syfte

Med hjälp av Babblarna stimulerar vi barnens språkutveckling, matematiskt tänkande, skapande på ett lustfyllt sätt och att utveckla sitt sociala samspel.

Metoder:

Språk: Vi använder boken, flanosaga och en sagoväska. Benämner allt med ord, färg, beskrivningar mm.

Naturvetenskap/Matematik: Vi räknar Bobbos saker, vi parar ihop rätt Babblare med rätt sak, använder oss av olika begrepp och lägesord,vi undersöker vilka saker som flyter eller sjunker och hur sakerna tar sig ner för en ramp i bollrummet.

Skapande: Vi gör egna saker ur Bobbos väska ex halsband, färgtryck/mönster med olika redskap som toarullar, bil och äpple, använder pennor.

Socialt samspel: Vi turas om att hjälpa till med att berätta sagan, ta upp saker ur väskan och lägga tillbaka.

Utvärdering/Uppföljning: Ambitionen är återkommande i Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016