👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2018-04-23 19:35 i Backaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska
Rymden - vad är det?

Innehåll

Till dig som elev:

Nu ska vi kasta oss ut i rymden! Du ska få lära dig om solen, månen, våra planeter och hur allt hänger ihop. 


 

Arbetsområdet

Vi kommer att arbeta tillsammans i klassen för att söka svar på våra frågor om rymden. Vi kommer att utgå från klassens frågor och funderingar kring temat.

Du kommer att få titta på filmer.
Du kommer att läsa faktaböcker och skönlitteratur.
Du kommer att få skriva faktatexter.
Du kommer att tillsammans med kompisar skapa vårt solsystem.

Mål

Du ska kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Du ska kunna namnge på månens faser och hur de ser ut.

Du ska kunna namnge några vanliga stjärnbilder.
Du ska kunna söka information och återge i en enkel faktatext.
Du ska kunna använda ämnesspecifika ord och begrepp.


 

Redovisningsform

Du ska berätta för en klasskamrat hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
Du ska skriva faktatexter som handlar om temat.
Du ska kunna samtala om månens faser och några vanliga stjärnbilder.

Du ska tillsammans med kompisar skapa en rymdplansch och bilder med månenens faser.

Bedömning

Vi tittar på din förmåga att:

skriva enkla texter.
använda ord och begrepp som hör till arbetsområdet.

beskriva månens faser samt stjärnbilder.
beskriva hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra.

 

 

 

Reflektion

Fundera på

 • om du är nöjd med dina texter och arbeten
 • om du har förstått det du har skrivit och läst
 • om du kan beskriva hur jorden, månen och solen rör sig i förhållande till varandra
 • hur du tycker det har varit att prata och redovisa inför dina klasskamrater

 

Till dig som lärare:

Texten i avsnittet LÄRARE är riktad till pedagoger och ska därför innehålla uttryck och termer direkt kopplade till LGR 11

Övergripande mål och riktlinjer

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3