👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Schindler´s list

Skapad 2018-04-23 21:45 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Under ett par veckor ska ni titta på film, reflektera och diskutera olika etiska och filosofiska frågor.

Innehåll

Dessa förmågor/kunskapskrav kommer att bedömas:

Din förmåga att läsa( dvs se film) och reflektera över innehållet, tränar du på dels i din egen reflektion och dels i gruppsamtalet.

Din förmåga att formulera dina tankar och åsikter, tränar du i gruppsamtalet. 


Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

V 12   Må, tis och tors (samt klasstimmen): Titta på filmen.

 

V 13   Tis och tors: Egen reflektion och gruppdiskussioner. Inlämning på Classroom.

Dessa delar av ditt arbete kommer att bedömas

1 Din reflektion

2 Ditt deltagande i gruppsamtalet 

Reflektion - enskild

Vilken scen berörde dig mest? Beskriv vad som hände i scenen och förklara på vilket sätt den påverkade dig.

Lämna in på Classroom. (100-300 ord).

 

 Schindler´s List – Diskutera i grupper    

 1.   1    På vilket sätt förändras Oscar Schindler under filmen? Varför tror du att han förändrades?
 2. Beskriv Amon Goeth (ägaren till koncentrationslägret). Är han en alltigenom ond person? Går det att förstå hans agerande på något sätt?
 3. Schindler sa: “Makt är när vi har all rätt att döda, men vi låter bli.”. Håller du med om det? Motivera ditt svar.
 4. I slutet av filmen ångrar Schindler att han inte hade gjort mer. Vad tror du: skulle han kunna ha gjort något annorlunda?
 5. Hur har filmskaparen hjälpt oss att förstå tidpunkten som det hela utspelar sig i?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv

Matriser

Sv
Matris Schindler

Kunskapskrav
E
C
A
3 Tolka och föra resonemang om texters budskap
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du kan ge exempel på något budskap som man vill få fram i boken men du motiverar inte så tydligt. Du kan resonera kring ett tydligt budskap i en text, du känner till viss fakta som du på ett logiskt sätt kan knyta till sammanhanget.
Du kan ge exempel på ett par olika tänkbara budskap (även sådant som kräver tolkning) som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Du kan läsa mellan raderna i verket och resonera kring budskapet med hjälp av viss faktakunskap.
Du kan ge exempel på fler tänkbara budskap som man vill få fram i boken och motiverar dessa tydligt. Även dolda/underliggande budskap kommenteras. Du kan med lätthet urskilja de icke dolda budskapen i en text och med hjälp av det kan du föra resonemang byggda på fakta kring dessa budskap.
6a Skriva olika texter
Med variation och textbindning
Eleven kan skriva med språklig variation och textbindning.
Viss upprepning förekommer men du använder vissa synonymer. Du använder ibland ord som är svåra eller ovanliga och lyckas ibland med användningen av dem. Meningarna hänger ihop men består mest av huvudsatser. Meningarna är enkla, ofta korta och inleds ofta med subjektet. Satsradningar kan förekomma och då är satserna ofta skilda åt med kommatecken.
Du upprepar dig sällan och använder medvetet synonymer. Du använder både enklare och svårare ord och då oftast på ett sätt som stämmer med sammanhanget. Du varierar huvudsatser och bisatser. Du varierar också enkel med varierad syntax och mellan långa och korta meningar. Satserna inom en mening är ofta kopplade med bindeord.
Du använder många synonymer utan att det känns ansträngt. Du använder en variation av ord på ett kreativt och lämpligt sätt. Du varierar satser och meningslängd samt visar medvetenhet hur det påverkar textens helhet.
12a Argumentera
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen framåt.
Du deltar oftast i samtalen, försöker vänta på din tur och lyssnar på de andra. Du har till viss del stöd i fakta och sakförhållanden.
Du deltar aktivt i samtalen, låter alla tala och lyssnar på de andra. Du hittar flera kopplingar och kan objektivt motivera och utveckla sitt resonemang med tydlig logik.
Du deltar aktivt i att engagera alla i samtalen och redogör för sammanhang, samband och konsekvenser. Du är bra påläst och kan använda fakta på ett effektivt sätt.
12b Föra samtalet framåt
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med underbyggda argument på ett sätt som för samtalen framåt.
Du bidrar delvis till att samtalet inte stannar av.
Dina inlägg bidrar till att samtalet inte stannar av.
Du bidrar medvetet till att samtalet inte stannar av, genom att associera och bredda diskussionen.