👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtalare

Skapad 2018-04-23 21:47 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Teknik

Innehåll

Syfte

Under detta arbetsområde skall du ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

  • identifiera och analysera en teknisk lösning utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och ge förslag till lösningar,
  • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

Genomförande

1. Du ska bygga en enkel högtalare utifrån en given beskrivning. Denna beskrivning får du separat.

2. Du skall skriva en rapport som innehåller följande punkter:

  • Beskriv hur din högtalare fungerar. (Rubrik: Högtalarens funktion)
  • Ge förslag på hur du skulle kunna förbättra din konstruktion. T.ex. material, noggrannhet, design etc. (Rubrik: Förbättringar)
  • Beskriv den historiska utvecklingen av högtalaren. T.ex. uppfinnare, när, varför, hur den har utvecklats, vilka drivkrafter finns bakom? (Rubrik: Historik och drivkrafter)
  • Vilken påverkan, positiv och negativ, har högtalaren haft för samhälle, individ och miljö? (Rubrik: Påverkan)
  • Källförteckning med tankar om dina källors trovärdighet. Vem har skrivit informationen? 

Bedömning

Jag kommer att bedöma ditt praktiska arbete med högtalaren men också ditt arbete med rapporten med dess delar. Se matrisen nedan.

Matriser

Tk
Högtalaren

Lägre nivå
Högre nivå
Historia/Drivkrafter
Du kan analysera drivkrafter bakom teknikutvecklingen hos högtalaren samt hur tekniken förändrats över tid.
Du har ej visat att du har tillräcklig förmåga att föra enkla resonemang kring hur högtalaren förändrats över tid och/eller visat drivkrafter för dess teknikutveckling.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur högtalaren förändrats över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur högtalaren förändrats över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur högtalaren förändrats över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen.
Begrepp/Funktion
Du kan använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer för högtalaren, samt identifiera och analysera tekniska lösningar hos högtalaren utifrån dess funktion.
Du har ej visat att du har tillräcklig förmåga att använda ämnesspecifika begrepp och/eller beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka hur högtalaren fungerar och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka hur högtalaren fungerar och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Du kan undersöka hur högtalaren fungerar och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och visar då på andra liknande lösningar.
Användning
Du kan värdera olika konsekvenser av användandet av högtalaren för individ och samhälle.
Du har ej visat att du har tillräcklig förmåga att föra underbyggda resonemang kring hur högtalaren fått olika konsekvenser för individ och samhälle.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur högtalaren fått olika konsekvenser för individ och samhälle.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur högtalaren fått olika konsekvenser för individ och samhälle.
Du kan föra väl utvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur högtalaren fått olika konsekvenser för individ och samhälle.
Dokumentation
Du kan dokumentera och analysera arbetet med högtalaren.
Du har ej visat att du har tillräcklig förmåga att göra dokumentationer om högtalaren med modell och rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör enkla dokumentationer om högtalaren med modell och rapport där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer om högtalaren med modell och rapport där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer om högtalaren med modell och rapport där intentionen i arbetet är väl synliggjord.