👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från bild till text

Skapad 2018-04-24 06:27 i Resursenhet Pil Uppsala
Grundskola 7 – 9 Svenska
Att skriva fritt utifrån en sekvens bilder.

Innehåll

Beskrivning

Under momentet kommer vi att skriva fritt utifrån en sekvens bilder. Under en lektion i veckan kommer vi att studera en sekvens ur en serietidning där all text tagits bort. Utifrån de samtal och de anteckningar vi tar med oss kommer vi att under en lektion skriva fritt om sekvensen. Fokus kommer ligga vid gestaltning och stilistik, alltså hur vi lär känna karaktärer genom beskrivningar av hur de gör saker och vad de tänker, samt hur vi använder språket för att skriva läsarvänligt. Vi kommer också att läsa varandras texter och samtala om dem på ett konstruktivt sätt.

Konkreta mål

Eleverna ska kunna samtala kring bildsekvenser och vad de berättar.

Eleverna ska kunna skriva gestaltande text.

Eleverna ska kunna diskutera språklig stilistik i egna och andras texter.

Språkligt fokus

Språkligt fokus kommer ligga vid stilistik, att samtala kring vad som gör en text läsarvänlig.

Bärande begrepp

Gestaltande text

Stilistik

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Från bild till text

Underlag saknas för bedömning
Elevens kunskaper bedöms vara mycket begränsade
Elevens kunskaper bedöms vara till viss del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara till övervägande del godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara godtagbara
Elevens kunskaper bedöms vara goda
Elevens kunskaper bedöms vara mycket goda
Eleverna ska kunna samtala kring bildsekvenser och vad de berättar.
Eleverna ska kunna skriva gestaltande text.
Eleverna ska kunna diskutera språklig stilistik i egna och andras texter.