👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Wendick

Skapad 2018-04-24 08:31 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Strukturerade läslistor med tydlig metodik och inbyggd progression Baseras på 10-15 min daglig intensivträning Utvecklar både den fonologiska och ortografiska lässtrategin Förbättrar läshastighet, läsförståelse, stavning och fonologisk medvetenhet
Grundskola 1 – 6 Svenska
Intensiv avkodningsträning för ökad läshastighet och läsflyt

Innehåll

Det här ska du få lära

Du ska få öva kopplingen mellan språkljud (fonem) och bokstäver (grafem) på ett strukturerat sätt.
Genom denna metod kan du förbättra din

 • läsförmåga
 • stavning
 • läsförståelse
 • läshastighet 
 • förmåga att uppmärksamma språkets ljudmässiga uppbyggnad (fonologisk medvetenhet)

Så här ska du få jobba

Tillsammans med en speciallärare kommer du att få träna på att avkoda (läsa) listor med ord.  Vi träffas 3-4 gånger i veckan under 12 veckor. 

Så här ska du få visa

När du sitter tillsammans med specialläraren så hör hon när du är säker på din lista. När du kan alla orden på en lista är du klar och fortsätter med en ny lista. Listorna blir svårare och svårare och din läsförmåga kommer att utvecklas.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3

Matriser

Sv
Wendick- Innehållsord samt ljudenliga ord

Svenska

Läsa
På väg
Säker
Innehållsord (2 bokstäver)
konsonant-vokal vokal-konsonant
Du har börjat öva.
Du avkodar alla orden rätt.
Innehållsord (3 bokstäver)
konsonant-vokal-konsonant vokal-konsonant-vokal
Du har börjat öva.
Du avkodar alla orden rätt.
Innehållsord (4 bokstäver)
konsonant-vokal-konsonant-vokal
Du har börjat öva.
Du avkodar alla orden rätt.