Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2018-04-24 08:38 i Östra Karups skola Båstad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Vi kommer att lära oss om sjöar och vattendrag. Vad som lever i och vid dessa. Hur påverkar människan sin omgivning?

Innehåll

Mål:

Du ska kunna vilka olika typer av sjöar det finns.

Du ska kunna likheter och skillnader mellan dessa olika typer av sjöar (utseende, läge, växtlighet, djurliv)

Du ska kunna redogöra för en näringskedja med utgångspunkt från sjön.

Du ska kunna redogöra för grodans livscykel.

Du ska kunna redogöra för människans påverkan på sjöar (försurning, övergödning)

Du ska känna till några djur- och växtarter som lever i/vid sjön.

Så här gör vi:

Vi gör film om de olika delarna i boken.

Vi läser och diskuterar texten på s. 78-93.

Vi går ut och ser om vi hittar något i bäcken och lilla dammen vid förskolan.

Det här bedömer jag:

Se matris

 

 

Uppgifter

  • NO läxa

  • NO läxa

Matriser

Bi
Sjöar och vattendrag

Jag behöver träna mer på att...
Jag kan oftast...
Jag kan...
Jag kan med lätthet...
...redogöra för vilka 3 typer av sjöar det finns.
Klarvattensjöar Slättsjöar Brunvattensjöar (mörka sjöar)
...redogöra för skillnader och likheter för olika typer av sjöar.
Klarvattensjöar Slättsjöar Brunvattensjöar (mörka sjöar)
...beskriva en näringskedja.
...redogöra för människans påverkan.
försurning övergödning
...beskriva vilka djur- och växtarter som lever i och vid sjön.
t ex and, sothöna, skäggdopping, fiskgjuse, häger, gädda, abborre, mört, mygg- och trollsländelarver, skräddare,dykare, ryggsimmare, groda, padda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: