Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

sammanfatta olika texter/film

Skapad 2018-04-24 09:15 i Norrtullskolan åk 7-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 8 Svenska som andraspråk
Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig, att hitta det viktigaste i olika slags texter samt en film. Du kommer att du träna din förmåga att läsa innantill, hitta nyckelord och sammanfatta samt utöka din ordförståelse..

Innehåll

 

I detta arbetsområde tränar du på att 
- läsa olika slags texter (faktatext, skönlitteratur, tidningar)

- välja ut nyckelord
- sammanfatta och återge texter som du läst

-- sammanfatta och återge  filmen Bröderna Lejonhjärta ( se mall under fliken uppgift)


-

Uppgifter

 • Filmanalys/sammanfattning

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  SvA  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
sammanfatta olika texter

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Ny nivå
Ny nivå
Aspekt 1
Läsförståelse
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Inte där än På väg...
Jag har ganska bra läsförståelse och kan göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll ( fakta-skönlitteratur, tidningar samt en film)
på väg...
Jag har bra läsförståelse och kan göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll (fakta,skönlitteratur, tidningar samt en film)
på väg...
Jag har mycket bra läsförståelse och kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll (fakta,skönlitteratur, tidningar samt en film)
Ny aspekt
Tolka och resonera budskap
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Jag kan förstå och diskutera tydliga budskap på ett enkelt sätt utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor
Jag kan förstå och diskutera budskap som kan läsas mellan raderna på ett utvecklat sätt utifrån egna erfarenheter och livsfrågor
Jag kan förstå och diskutera dolda budskap på ett välutvecklat sätt utifrån egna erfarenheter och livsfrågor
Ny aspekt
Skriva texter
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Jag kan skriva en sammanfattande text med ganska varierat språk, enkel textbindning samt använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt
Jag kan skriva en sammanfattande text med varierat språk, utvecklad textbindning samt använder regler för hur man skriver på ett bra sätt
Jag kan skriva en sammanfattande text med mycket varierat språk, välutvecklad textbindning samt använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: