Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teater

Skapad 2018-04-24 09:21 i Pysslingen Förskolor Lillgården Pysslingen
Förskola
Barns inflytande där vi pedagoger binder in läroplansmålen på ett lustfyllt sätt.

Innehåll

På Ekan har vi under detta läsår jobbat med teater på olika sätt, med hjälp av olika redskap och material. Tanken är att barnen ska bygga på sin fantasi och att våra aktiviteter ska bli som olika äventyr där vi kan skapa magi med barnen i deras lärande och förmågor utifrån varje barns egna förmåga. 

 Barnen vill spela teater med bilder, konkret material och sig själva. Dem vill även att vi vuxna ska vara olika karaktärer samt berätta sagor med inlevelse och gärna som olika karaktärer. Barnen jobbar med att göra teaterlådor och figurer till sin teater.

Vi pedagoger har bjudit in barnen till "sagoträdet" där vi möts i fantasi - magi - lust - spänning - sagor - berättelser - påhittaga - 

Förmågor: kreativitet, lyssna, berätta, fantasi, pröva, ansvar, språk, lust, ser samband, begrepp, uttrycka tankar, kommunicera, 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att lära känna sin närmiljö och de funktioner som har betydelse för det dagliga livet samt få bekanta sig med det lokala kulturlivet.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: