👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dystopier VT 2018

Skapad 2018-04-24 09:31 i Da Vinciskolan Ale
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska ni få läsa dystopier, skriva läsloggar samt samtala om böckerna tillsammans med lärare och skolbibliotekarie. Arbetsområdet pågår under veckorna 2-13 och avslutas med en bedömningsgrundande skrivuppgift. Vi läser i skolan men ni kommer också att behöva läsa hemma.

Innehåll

Syfte och långsiktigt mål

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

Det här arbetsområdet ger dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Centralt innehåll

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Kunskapskrav

Se matris.

 

Undervisning och konkreta delmål

 

Böcker: En sekund i taget av Sofia Nordin, Legend av Marie Lu, Röd drottning av Victoria Aveyard och VirtNetspelen av James Dashner

 

Vecka

Aktivitet 16A

Aktivitet 16E

2

Onsdag

Torsdag

Tisdag

Onsdag

 

Introduktion

Välja bok/läsa

Studiedag

Introduktion

3

 

Onsdag

Torsdag

Tisdag

Onsdag

Läsa

Läsa

 

Läsa

4

 

Onsdag

Torsdag

Tisdag

Onsdag

Läsa

Boksamtal 1

Välja bok/läsa

Läsa

5

 

Onsdag

Torsdag

Tisdag

Onsdag

Läsa och skriva läslogg

Läsa och skriva läslogg

Läsa och skriva läslogg

Boksamtal 1

6

 

Onsdag

Torsdag

Tisdag

Onsdag

Boksamtal 2

Läsa och skriva läslogg

Läsa och skriva läslogg

Läsa och skriva läslogg

8

Onsdag

Torsdag

Tisdag

Onsdag

Läsa och skriva läslogg

Boksamtal 3

Boksamtal 2

Läsa och skriva läslogg

9

 

Onsdag

Torsdag

Tisdag

Onsdag

Läsa och skriva läslogg

Läsa och skriva läslogg

Läsa och skriva läslogg

Boksamtal 3

10

Boksamtal 4

Läsa och skriva läslogg

Läsa och skriva läslogg

Läsa och skriva läslogg

11

Läsa och skriva läslogg

Läsa och skriva läslogg

Boksamtal 4

Läsa och skriva läslogg

12

Skriva slutuppgift

Läsa och skriva läslogg

Läsa och skriva läslogg

13

Nytt arbetsområde

Skriva slutuppgift

14

 

 

 

BOKSAMTAL

Boksamtal 1 – frågor

Beskriv den värld där berättelsen utspelar sig

Vad har hänt med världen innan din berättelse börjar?

Vem är huvudperson?

Hur gammal är huvudpersonen? Hur vet du det?

Hur är huvudpersonen? Beskriv hur du tycker att huvudpersonen är med hjälp av exempel från texten.

Hur är miljön beskriven? Är den viktig för handlingen?

 

Boksamtal 2 – frågor

 

Finns det tecken på hot i världen?

Vem styr världen i din bok?

Hittar du några tidsmarkörer för när berättelsen utspelar sig?

Förutom huvudpersonen, finns det viktiga bi-personer? Vad fyller de för funktion?

Berätta om en händelse som du tycker om i boken.

Berätta om en händelse från boken som du inte gillar.

 

Boksamtal 3 – frågor

 

Vad blir huvudpersonens uppdrag? Hur får han/hon uppdraget? Hur hanterar han/hon detta?

Möter huvudpersonen några hjälpare? Hur hjälper de till?

Vad möter personen för motstånd?

Vi låtsas att du är huvudpersonen: Vad hade du gjort annorlunda? Vad hade du gjort i hans/hennes situation?

Känner du igen någonting i historien från ditt eget liv? Är det viktigt att känna igen sig i böcker du läser


Boksamtal 4 – frågor

Vad tyckte du om slutet på boken?

Hade ett annat slut varit möjligt? Vilket?

Blir det någon kamp för rättvisa eller frihet i boken? Beskriv!

Kan du koppla bokens händelser till det som händer i dagens verklighet?

På en skala till 1-5, där 5 är bäst. Vad ger du boken för poäng? Varför?

 

SKRIVA LÄSLOGG

 

Gå in på OneDrive och öppna svenskamappen som du har skapat. Skapa ett nytt dokument som heter Dystopi och dela dokumentet med din lärare. Samtidigt som du läser din bok ska du skriva fem läsloggar. När du skriver, tänk på att du alltid skriver titeln på boken kursivt (Hungerspelen) och författaren omnämner du med antingen både för- och efternamn (Suzanne Collins), bara efternamn (Collins) eller som författaren. Gemensamt för alla loggar är att du ska reflektera över och diskutera vad du läst. Du kanske känner igen dig i en situation i boken, eller så blir du arg och upprörd över en händelse. Skriv ner det och ge exempel med citat. Du får en speciell uppgift till varje femtedel att skriva om. Vi kommer att läsa på lektionerna i skolan men du måste också läsa hemma.

 

Första loggen: Du ska ha läst ca 1/5 av boken. Du ska först skriva om inledningen. Meningen med inledningen är att läsaren ska fastna för boken, att vilja läsa vidare. Titeln är ett sätt att fånga läsare. Vad heter din bok? Är det en bra titel? Vilket intryck får du av de första meningarna? Vad tror du boken kan komma att handla om när du läser? Skriv dina tankar om titeln och inledningen.

 

 Andra loggen: Du ska ha läst ca 2/5 av boken. I denna logg ska du skriva speciellt om karaktärerna i boken. Det kan vara både huvud- och bikaraktärer, vem som helst som du tycker är intressant. Huvudpersonen är naturligtvis intressant att skriva om eftersom han eller hon är central för bokens handling, men det kan också dyka upp andra personer som du hellre skriver om. Du kan skriva om en, två eller tre personer. Berätta t.ex. hur personerna presenteras, hur du uppfattar dem, vad du tycker om dem, deras relationer till andra och hur de handlar. Skriv om personerna i boken och dina reflektioner om dem.

 Tredje loggen: Du ska ha läst minst 3/5 av boken. Skriv nu om miljöbeskrivningen. Kom ihåg att det inte bara är hur saker ser ut som är viktiga för miljön, utan det är också ljud, lukt, känsla och smak som är viktiga. Man kan inte rättvist beskriva ett sammetstyg utan att beskriva hur det känns mot huden. Man kan inte beskriva en förskoleklass om man inte säger något om hur det låter och så vidare. Leta efter alla tecken på miljöbeskrivning och skriv om du tycker att det är bra, för mycket eller för lite. Kan du se platserna framför dig när du läser? I så fall har författaren gjort ett bra jobb. Kan du inte se platserna, men tycker inte att det spelar så stor roll? I så fall kanske författaren har valt att fokusera på en annan del av boken än just miljöbeskrivningen. Beskriv alltså miljöerna och dina reflektioner till dem.

Fjärde loggen: Du ska ha läst minst 4/5 av boken. Läs fyra femtedelar av boken och sammanfatta kort bokens handling, eller ännu mer specifikt, bokens konflikter. Det finns två typer av konflikter; externa (som finns eller händer utanför något) och interna (som finns eller händer inuti något). En extern konflikt är mellan två eller flera personer. Henrik och Sofie grälar varje dag och deras förhållande håller på att gå i kras är ett exempel på en extern konflikt. Konflikter mellan gott och ont som i Sagan om ringen är också externa. En intern konflikt är när en människa slits mellan två idéer eller tankar. Grabben som vill lämna gänget med småkriminella han har hamnat med men som är rädd för att vara ensam är ett exempel på en intern konflikt. Ska han stå för vad han tror på och vara ensam, eller ska han ha gemenskap med något han egentligen inte tycker om? Skriv om bokens externa och interna konflikter och dina reflektioner kring dem.

 

Femte loggen: Du ska ha läst ut boken. Loggen ska nu handla om peripeti och upplösning. Peripeti är ett annat ord för vändpunkt. I vissa böcker är vändpunkten väldigt tydlig, pang så dör någon och allting ändras, eller polisen hittar den där viktiga ledtråden och mördaren åker fast. I andra böcker är det inte alls lika tydligt. En bok kan vara proppfull med små vändpunkter. Läs din bok noga och försök lista ut var du tycker att vändpunkten är. Efter peripetin kommer upplösningen. Det är då problemet löses. Tycker du att det är vettigt gjort? Har frågorna fått svar? Levde de lyckliga i alla sina dagar? Skriv om bokens vändpunkter och upplösning/slut och dina reflektioner om dem.

 


Dystopier –avslutande uppgift


I följande uppgift ska du samla dina kunskaper och tankar kring det vi har pratat om inom temat dystopier. Utgå från egna erfarenheter och tankar, boken du har läst, filmer du har sett för att lösa uppgiften. OBS! Du ska välja en av uppgifterna nedan!

I en resonerande text ska du:

 • Beskriva hur något är.

 • Resonera (diskutera) med dig själv.

 • Jämföra olika saker med varandra och ta upp för- och nackdelar.

 • Ha med dina egna tankar, åsikter, värderingar och erfarenheter.

 • Styrka (bevisa) att det du säger är rätt. Det gör du genom att ge exempel.

 • Du ska utgå ifrån din egen åsikt i texten, men också resonera kring hur andra människor tänker och hur deras sätt att tänka skiljer sig från ditt sätt.

1. Frihetskämpen

Vad kännetecknar en frihetskämpe? Jämför huvudkaraktären i din bok med verkliga personer. Exempel på inledning: Har du funderat på hur och vem som är en frihetshjälte? (Jämför t.ex. Malala, Katniss Everdeen och Nelson Mandela)


 


 http://enmänniskaärenmänniska.se/?page_id=952

2. Demokrati och diktatur

Resonera kring demokrati och diktatur. Jämför hur världen styrs i boken du läst med Sverige och andra stater i verkligheten samt i historien. Exempel på inledning: Tänk dig att du lever i en stat där du ska genomgå en behandling när du är 18 år. En behandling som gör att du aldrig mer kan känna kärlek. Aldrig mer älska någon.

http://www.skd.se/2011/11/22/de-verkliga-hungerspelen/

3. Övervakningssamhället

Jämför statens kontroll i din bok med hur det ser ut i verkligheten. Google, fb, övervakningskameror. Exempel på inledning: Vet du vem som ser dig? Är du säker på att du alltid är anonym?

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-ar-ingen-oskyldig-i-overvakningssamhallet/

http://www.aftonbladet.se/article23805226.ab

 

 4. Varför dystopier?

Skriv om dina tankar kring dystopier. Varför tror du att dystopier skrivs och varför tilltalas människor av dystopiska berättelser? Exempel på inledning: Varför skrivs det dystopier och vad är det som gör att vi gillar dem så mycket? Det kommer jag att reda ut i min text.

http://www.aftonbladet.se/article14917787.ab

http://www.litteraturmagazinet.se/jonna-lindberg/boklogg/dys-6102052

http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/overlevnadsguide-till-en-dystopisk-dodslek/

Uppgifter

 • Dystopier: Slutuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Bedömningsmatris läsa, skriva, resonera, samtala, ge omdömen

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kunskapskrav
Läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texers särdrag.
Kunskapskrav
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Kunskapskrav
Föra resonemang
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Tolkning
Eleven resonerar på ett enkelt sätt.
Eleven resonerar på ett utvecklat sätt.
Eleven resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt.
Uppbyggnad
Resonemangen är logiskt uppbyggda.
Resonemangen innehåller både översiktliga och detaljerade beskrivningar men det råder inte alltid balans mellan dem.
Det råder god balans mellan översiktliga och detaljerade beskrivningar.
Motivering och argumentation
Eleven ger exempel.
Elevens exempel är passande och fördjupar/utvidgar resonemanget.
Elevens exempel är träffande och fördjupar och/eller utvidgar resonemanget.
Kunskapskrav
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Kunskapskrav
Ge omdömen
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Kunskapskrav
Samtala
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.