Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-04-24 09:35 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Blue-bot

Innehåll

Bakgrund: Under projektet med geometri så kom vi på en idé om att komma till att programmera när vi lärt oss figurerna och höger och vänster.Vi vill  introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots. Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

—Syfte:

 • Arbeta med programmering
 • Utveckla sin förståelse för och förmågor kring, begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang.
 • Programmering är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken.

Mål: se kopplingar till Lpfö 98/16.

Målkriterier: Vi vet att utveckling pågår när barnen:

 • Använder programmering i leken
 • Använder ord och begrepp inom programmering.

Arbetssätt:

 • Introducera appen.
 • Programmera olika vägar
 • Egna kartor
 • Planera en förutbestämd väg sen göra den i appen.
 • Programmera Blue-boten.
 • Programmera varandra i rörelse.

 

Nyfikenhetsfrågor

 • Hur tar barnen sig an materialet?
 • Hur samarbetar barnen kring olika uppdrag?
 • Vad är barnen mest intresserade avt? Bygga, programmera, utmaningar?

   

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: