👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Programmering

Skapad 2018-04-24 09:35 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Blue-bot

Innehåll

Bakgrund: Under projektet med geometri så kom vi på en idé om att komma till att programmera när vi lärt oss figurerna och höger och vänster.Vi vill  introducera enkel programmering i barngruppen bl.a. med hjälp av Blue-Bots. Vi vill utmana barnen att tänka strategiskt, matematiskt och dessutom ge kännedom om olika begrepp så som kommando, programmera, programmerare, kod, höger och vänster m.m.

—Syfte:

 • Arbeta med programmering
 • Utveckla sin förståelse för och förmågor kring, begreppsuppfattning, symbolers kommunikativa funktioner, läge och riktning, föra och följa resonemang.
 • Programmering är ett språk som barn behöver lära sig förstå och använda eftersom det kommer vara en förutsättning för många framtida yrken.

Mål: se kopplingar till Lpfö 98/16.

Målkriterier: Vi vet att utveckling pågår när barnen:

 • Använder programmering i leken
 • Använder ord och begrepp inom programmering.

Arbetssätt:

 • Introducera appen.
 • Programmera olika vägar
 • Egna kartor
 • Planera en förutbestämd väg sen göra den i appen.
 • Programmera Blue-boten.
 • Programmera varandra i rörelse.

 

Nyfikenhetsfrågor

 • Hur tar barnen sig an materialet?
 • Hur samarbetar barnen kring olika uppdrag?
 • Vad är barnen mest intresserade avt? Bygga, programmera, utmaningar?

   

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016