👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges politiska system, vecka 17-22

Skapad 2018-04-24 10:01 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
I detta arbetsområde lär vi oss om Sveriges politiska system, vad demokrati är och vilken roll Sverige har i världspolitiken.

Innehåll

Material

 • Genomgång
 • Internetsidor
 • Film

Arbetssätt

Du kommer att arbeta på följande sätt:

 • Enskild skriftlig uppgift
 • Muntlig redovisning
 • Diskussion i grupp och helklass

Du kommer att få göra följande:

 • Läsa texter och böcker
 • Se dokumentärer
 • Få genomgångar 
 • Diskutera i klassen

Bedömning

Du kommer att bli bedömd i följande kunskapskrav i ämnet samhällskunskap:

 • Samhällsstrukturer
 • Demokrati
 • Uttrycka ståndpunkter
 • Information och källor

Uppgifter

 • Genomgång - Politiska systemet

 • Demokrati i skolan

 • Genomgång - Politiska ideologier

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.
  Sh  7-9
 • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9