👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik och genteknik

Skapad 2018-04-24 10:07 i Sturegymnasiet Halmstad
Det här avsnittet ska behandla cellen och arvet; med begrepp som DNA, RNA, förädling, genteknik i olika former och stamceller. Syftet med avsnittet är att du eleven ska utveckla förmågan att använda de kunskaper och förmågor de tar till sig för att ta ställning i olika frågor och kunna diskutera och argumentera.
Gymnasieskola Naturkunskap
Möjligheterna med kunskapen om hur vi ärver egenskaper är stora; vi kan utrota sjukdomar, utveckla grödor som klarar onaturliga villkor, djur som ger oss mer och mat, klona perfekta avelsdjur (och människor), bestämma kön på våra barn, välja embryon som är friska med mycket mera! Men hur långt ska vi gå!? Vad är etiskt ok? Var ska vetenskapen lägga sina resurser? Frågorna är många. I avsnittet ska vi gå igenom hur genetik fungerar och också vad genteknik är. Viktigt är också att du frågar dig själv vad du tycker, och varför?

Innehåll

Planering

v16  Tisdag Omprovstillfälle 
        Onsdag Diskussion Livsstilar, DNA-molekylen

V17 Tisdag Kromosomer och ärftlighet
        Onsdag Genteknik

v18 Tisdag Lediga Första maj
       Onsdag Ingen lektion   

v19 Tisdag NP Sve3
       Onsdag Sturefestivalen

v 20 Tisdag Prov/Laboration Genetik
        Onsdag Genteknik

v21 Tisdag Respons Laboration och Prov/ Utvärdering/Slutbetyg  
       Onsdag Omprovstillfälle

v22 Onsdag Ingen lektion
       Fredag Ingen lektion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Evolutionära aspekter och etiska perspektiv på bioteknikens möjligheter och konsekvenser för mänsklighetens utveckling och för biologisk mångfald. Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om till exempel genteknik och andra aktuella forskningsområden.
  Nak  -
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt, hur man ställer frågor som går att undersöka naturvetenskapligt och hur man går till väga för att ställa företeelser i omvärlden under prövning.
  Nak  -
 • Hur naturvetenskap kan granskas kritiskt samt hur ett naturvetenskapligt förhållningssätt kan användas för att kritiskt pröva ovetenskapligt grundade påståenden.
  Nak  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
  Nak  A
 • Eleven kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder eleven kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument. Dessutom kan eleven ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa.
  Nak  E
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt och nyanserat för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt och nyanserat utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  A
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör utförligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar utförligt utifrån några exempel på vilket sätt naturvetenskapliga teorier har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  C
 • Eleven kan översiktligt beskriva hur naturvetenskap organiseras och kan användas för kritisk granskning. Vidare föreslår och utför eleven en enkel naturvetenskaplig undersökning och redogör översiktligt för den. Dessutom kan eleven ge enkla exempel på hur teorier kan prövas genom kritisk granskning, samt diskuterar översiktligt utifrån något exempel på vilket sätt en naturvetenskaplig teori har haft betydelse för samhällets framväxt.
  Nak  E