👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Après la pluie le beau temps

Skapad 2018-04-24 10:54 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Vädret är viktigt att kunna tala om. Antingen så gillar man det eller så är det ett problem.

Innehåll

Mål

I detta arbetsområde ska vi fortsätta att utveckla din förmåga att tala franska och lyssna och förstå franska.

Arbetets innehåll

Vi arbetar med väderuttryck!

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med  grundordförrådet i vår bok Français Formidable 2, kap 13.

Vi repeterar och utvecklar ordförrådet med hjälp av filmer på vår site.

Vi tränar att förstå talad franska med hörövningar på siten och i övningsboken.

Redovisning blir att kunna tala om väder. Detta gör ni med mig live på lektionerna. Ni gör också en väderfilm där ni visar att ni uppnått målen för arbetsområdet. Filmen lämnar ni in på classroom.

Vi gör ett hörförståelseprov.

 

 

 

Visa din kunskap - Bedömning

Jag använder matrisen för muntlig förmåga och interaktion när jag bedömer samtalet.

Jag använder matrisen för höra och förstå när jag bedömer hörförståelsen.

Reflektion

I detta arbetsområde har jag blivit bättre på....

Jag behöver träna mer på ...

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Fg Utvecklingsmatris Moderna språk, muntlig förmåga och interaktion

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Vilja och förmåga att samtala
Du tar initiativ och försöker föra samtalet vidare med kompisens/ lärarens stöd.
Du deltar aktivt i samtalet.
Du använder dig av fungerande strategier för att återuppta en tråd när samtalet går i stå.
Du utvecklar och fördjupar samtalet.
Flyt (och förmågan att lösa språkliga problem)
Ditt språk är hackigt och med många avbrott.
Du talar bitvis med flyt.
Du talar oftast med flyt.
Du uttrycker dig ledigt med flyt och säkerhet.
Uttal och intonation
Du har vissa svårigheter med ditt uttal, vilket ibland hindrar förståelsen.
Du uttalar de flesta ord rätt, men intonationen påverkas tydligt av modersmålet.
Du uttalar orden rätt och med god intonation.
Du uttalar orden rätt och med god intonation och inlevelse.
Ordförråd, dvs ord och uttryck
Du gör dig förstådd, men ditt innehåll är ibland otydligt.
Du gör dig förstådd med ett enkelt, vardagligt språk.
Du uttrycker dig varierat och i huvudsak korrekt.
Du kan välja ord och uttryck efter situation och mottagare.
Grammatik (meningsbyggnad och struktur)
Du gör grammatiska fel som ibland stör förståelsen.
Du gör dig förstådd trots grammatiska fel.
De grammatiska fel du gör stör inte förståelsen, trots varierad meningsbyggnad och varierade strukturer på dina uttryck.
Du uttrycker dig med hjälp av avancerade och varierade strukturer och i huvudsak korrekt.

M2
Fg Utvecklingsmatris Moderna språk; höra och förstå

Hörförståelse
Du uppfattar endast enstaka ord eller meningar. Du missförstår
Du förstår delar av samtalet eller berättelsen
Du uppfattar huvuddragen och en del tydliga detaljer av innehållet .
Du förstår innehållet i talat språk och kan tolka den information som ges.