👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljus och ljud

Skapad 2018-04-24 12:21 i Valsätraskolan Uppsala
Grundskola 8 Fysik
Ljud och ljus finns ständigt runt omkring oss, men hur fungerar det?

Innehåll

LJUD OCH LJUS

CENTRALT INNEHÅLL (Läroplanen 2011)

Fysiken i naturen och samhället

 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik. 
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.
 • Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang.  "Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg" - här har vi endast diskuterat tappar och stavar i ögat. 

Fysikens metoder och arbetssätt

 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

KUNSKAPSKRAV (Läroplanen 2011):

 • Diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att skilja fakta från värderingar och formulera ställningstaganden med välutvecklade motiveringar och tänkbara konsekvenser.
 • Resonera kring hur företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med ljus och ljud och visar på komplexa samband. 
 • Resonera kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. 
 • Förklara och generalisera kring några centrala upptäcker och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

 

Träna inför provet på:

 • de mål som står i början av kap.13 och 14 
 • sammanfattningen i slutet av kap. 13 och 14
 • "Klarar du detta?" efter varje delkapitel. A = fakta, B och C = resonemang
 • laborationerna som vi gjort
 • Kap 13. s. 209 -226
 • Kap. 14 s. 227-247, s.251-254