👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etiska dilemman v 18-20/21 2018

Skapad 2018-04-24 13:09 i Kärlekens skola Halmstad
Grundskola 8 Religionskunskap
Religionsområdet innehåller en rad etiska dilemmafrågor och du ska få tillfälle att söka svar på några livsfrågor och på så sätt få förståelse för ditt och andra människors sätt att tänka och leva.

Innehåll

Moral är ditt handlande och etik är kunskapen om vad som är rätt.

Ett etiskt dilemma är en fråga där det inte finns något rätt eller fel svar. Svaret beror på dina egna ställningstagande, bakgrund och kunskaper i ämnet.

Vi börjar med att du med hjälp av ett händelseförlopp lär dig de begrepp som är viktiga för att du ska kunna resonera om olika livsfrågor.

Du ska få tillfälle att använde de etiska modellerna: Regeletik, pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. När du resonerar ska du resonera utifrån förhållandet mellan dig och andra, egoism, altruism och ömsesidighet.

Därefter ska du få tillfälle att söka fakta och hitta argument för att kunna delta i ett samtal kring en etisk fråga. Vi samtalar i mindre grupper och du bedöms efter hur väl du kan argumentera, delta i samtalet och använda de begrepp du lärt. När du lyssnar på de andra grupperna ska du kunna vara med och ge kamratbedömning om hur väl dina klasskamrater argumenterar, deltar i samtalet och använder begrepp.

Vi avslutar med en kort skriftlig uppgift där du kan ta hjälp av det du lärt under gruppsamtalen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Kunskapskrav
  • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
    Re  E 9
  • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
    Re  C 9
  • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
    Re  A 9