Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriv en insändare!

Skapad 2018-04-24 13:45 i Ale Gymnasium Ale
Mall till hur man kan skriva en insändare.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Det är viktigt i en demokrati att alla får uttrycka sina åsikter, och att man känner att man har en chans att påverka andra. Det är också ett kunskapskrav i kursen Svenska som Andraspråk, både muntligt: "Jag kan hålla med om och säga emot vad andra säger och argumenterar då på ett passande sätt i olika samtal", och skriftligt: "Jag kan skriva om mina åsikter och motivera varför jag tycker så". I det här projektet ska vi först studera olika INSÄNDARE och sedan skriva egna. En insändare är en argumenterande text. Det betyder att man talar om vad man tycker. Men man ska också försöka få andra att tycka likadant, och då räcker det inte med att bara komma med en åsikt. Man måste också ge argument, det vill säga man behöver visa varför man tycker på ett visst sätt. Nu är det dags för dig att påverka! Tänk på att det är en process att skriva - du kommer alltså att få arbeta om din text flera gånger innan den är klar. Men du får skicka in den till tidningen när den är helt klar. Lycka till!

Innehåll

Arbetsordning

 1. Vi ser en film om insändare:
  https://www.youtube.com/watch?v=TkNZyHOLYpA
 2. Vi studerar några exempel på insändare, vi läser i olika tidningar.
 3. Vi skriver tillsammans en lista på olika uttryck som man kan använda sig av när man argumenterar - när man håller med eller säger emot. Listan sätter vi upp i klassrummet.
 4. Vi brainstormar åsikter om ett ämne och skriver en insändare tillsammans.
 5. Vi rättar texten tillsammans.
 6. Vi kollar vår text mot checklistan här i planeringen.
 7. Nu är det din tur att arbeta självständigt:  Du väljer ett ämne du vill skriva om och gör en mindmap kring ämnet.
 8. Du skriver insändaren enligt mallen här nedanför.
 9. Du rättar din insändare och kollar den mot checklistan innan du lämnar in till läraren.
 10. När läraren tittat på den och den är helt klar, kan du skicka in din insändare till en eller flera tidningar. ( frivilligt).

Vad är en insändare?

En insändare skriver man för att man har något att säga, en speciell åsikt om ett visst ämne.

 

RUBRIK

- Skriv en kort men kraftfull rubrik som tydligt säger vad insändaren handlar om.

INLEDNING

- I inledningen beskriver du din tes, det vill säga problemet eller ämnet och din åsikt om denna.

- Inledningen ska fånga läsarnas intresse och presentera din åsikt/ditt budskap. Inledningen ska få läsaren att vilja läsa vidare om vad du har att säga.

HUVUDTEXT

- I huvudtexten ska du övertyga läsaren om att din åsikt är rätt och motivera varför. Det gör du genom att presentera dina argument

- Presentera flera argument, ett i taget. Ha gärna med fakta eller statistik som "bevisar" din tes.

- Presentera några motargument och svara på dem.

AVSLUTNING

- Sammanfatta dina argument och kom med förslag på lösningar till problemet.

- Skriv under insändaren med din signatur

Uppgifter

 • Exempel på insändare

 • Insändare

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Ord och begrepp från skolans ämnen och vardagsspråk samt nya ord i språket, till exempel lånord.
  SvA  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  SvA  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  SvA  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  SvA  E 9
 • Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 9
 • I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussioner­ na framåt.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Skriv en insändare! Checklista!

Insändarens delar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Rubrik
Talar om vad det handlar om. Gärna slagkraftig.
Det finns ingen rubrik.
Det finns en rubrik.
Det finns en relativt passande rubrik
Det finns en väl passande rubrik
Inledning
Början, som leder läsaren till texten, intresseväckaren.
Det finns ingen tydlig inledning.
Det finns ett försök till inledning.
Det finns en relativt passande inledning.
Det finns en passande inledning.
Åsikt
Det insändaren vill säga. Din ståndpunkt/åsikt. Det du vill.
Det finns ingen åsikt
Det finns en åsikt.
Det finns en relativt passande åsikt.
Det finns en passande åsikt.
Argument
Argument är det som "bevisar" tesen. Fakta, statistik och vädja till läsarens känslor kan gärna vara med och höjer oftast insändarens kvalité.
Det finns inga argument.
Det finns outvecklade argument.
Det finns relativt utvecklade argument.
Det finns utvecklade argument.
Fakta
Fakta och statistik förstärker dina argument och gör dem mer trovärdiga.
Det finns ingen fakta och statistik
Det finns outvecklad fakta och statistik
Det finns relativt utvecklad fakta och statistik
Det finns utvecklad fakta och statistik
Motargument
"Motståndarens" argument och svar på dessa.
Det finns inga motargument.
Det finns outvecklade motargument.
Det finns relativt utvecklade motargument.
Det finns utvecklade motargument.
Förslag på handling/förändring.
Det du vill göra/ska förändras, det du vill påverka.
Det finns inget förslag på handling/förändring.
Det finns något förslag på handling/förändring.
Det finns ett relativt utvecklat förslag på handling/förändring.
Det finns ett utvecklat förslag på handling/förändring.
Sammanfattande avslutning
Här berättar du vad du sagt i insändaren och försöker ha med en uppmaning, slutkläm.
Det finns ingen sammanfattning.
Det finns ett försök till sammanfattning.
Det finns en relativt passande sammanfattning.
Det finns en passande sammanfattning.
Signatur
Ditt namn eller en signatur.
Det finns ingen signatur.
Det finns en signatur.
Det finns en relativt passande signatur.
Det finns en passande signatur.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: