👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter och djur

Skapad 2018-04-24 14:03 i Bruksskolan Munkedal
Växter och djur i vår närmiljö
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Under våren kommer du att arbeta med växter och djur i vår närmiljö. Du kommer bland annat att få skriva en egen faktabok om växter och djur.

Innehåll

Konkretisering av målen

Du kommer att:

 • kunna namnge flera växter och djur i närområdet
 • skriva faktatexter om vanliga växter och djur

Arbetssätt och undervisning

 

 • Vi kommer att med hjälp av cirkelmodellen tillverka egna faktatexter om djur och växter. 
 • Du kommer att få genomföra en bedömningsuppgift där du visar att du kan namnge vanliga växter och djur i vår närmiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3