👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avrunda & Överslagsräkna

Skapad 2018-04-24 14:40 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
Vi tränar på att avrunda till hela tiotal, till hela hundratal samt enkel överslagsräkning.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

  

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Skriva avrundningstecknet
 • Avrunda ett tvåsiffrigt tal till ett helt tiotal
 • Avrunda ett tresiffrigt tal till ett helt hundratal
 • Addera och subtrahera avrundade tresiffriga tal
 • Räkna med uppställning vid addition och subtraktion av tresiffriga tal med upp till två minnessiffror. 
 • Öva på begreppet meter och förkortningen m, kilometer och förkortningen km, kilogram kg, 
 • Uppskatta längd och sedan kontrollrea genom att mäta
 • Svara på muntliga huvudräkningsuppgöifter som är aktuella till lektionens innehåll

 

 

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 

 

 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.

 

 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.

 

 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 

 

 • Vi jobbar med elevböckerna.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

 

VARFÖR?

Du kommer att få möjlighet att träna på detta genom att: 

 

 • Avrunda och överslagsräkna
 • Räkna addition och subtraktion med uppställning
 • Bekanta dig med meter, kilometer och kilogram
 • Huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: avrunda, överslagsräkna, uppskatta, uppställning, minnessiffra, växling, meter, kilometer, kilogram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma