👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad krävs för att ett frö ska gro?

Skapad 2018-04-24 15:17 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Ett frö behöver jord, vatten och sol för att växa, eller? Vi testar!

Innehåll

Förmågor du kommer att få träna på

 •      Göra en systematiska undersökningar i biologi
 •      Använda biologins begrepp och teorier för att förklara och beskriva samband i naturen

 

Mål med arbetet

Du ska kunna:

 • berätta om en växts livscykel från frö till frö
 • dokumentera en undersökning med ord och bild
 • delta i samtal och diskussioner som utgår från din och kamraternas dokumentation

Begrepp

 • Växa
 • Gro
 • Frö
 • luft
 • syre
 • fotosyntes
 • koldioxid
 • jord
 • nedbrytare

Arbetssätt 

Vi kommer att:

 • läsa och se film om växter och naturen
 • repetera vad vi redan vet sedan tidigare arbetsområden
 • göra hypoteser om vad vi tror att ett frö behöver för att gro
 • planera vår undersökning om fröer
 • genomföra en systematisk undersökning genom att plantera och ta bort en sak från varje plantering: ej luft, ej vatten, ej ljus, ej jord
 • dokumentera med ord och bild varje vecka hur det växer eller inte växer
 • samtala och diskutera om undersökningen och resultatet
 • dra slutsatser kring vad vår undersökning visar
 • rita och skriva om en växts livscykel

Så kommer du vara med och påverka undervisningen - delaktighet och inflytande

 • VÖL
 • Egna bilder och text
 • Planering av undersökningen

 Så kommer du få visa din kunskap - bedömning

Formativ bedömning

 • Lärandematris
 • Kamratbedömning/respons av dokumentationen

Summativ bedömning

 • Lärandematris

 

 

Uppgifter

 • Arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Vad krävs för att ett frö ska gro?

Lärandematris

-->
-->
-->
Ge exempel och beskriva enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande
Jag kan med hjälp av andra berätta vad ett frö behöver för att gro och växa.
Jag kan berätta något som ett frö behöver för att gro och växa.
Jag kan berätta flera saker som ett frö behöver för att gro och växa.
Berätta om en växts livscykel.
Jag kan berätta om en växts livscykel med hjälp av bilder.
Jag kan berätta om en växts livscykel. Jag använder något begrepp för de olika stadierna och växtens delar.
Jag kan berätta och förklara en växts livscykel. Jag använder rätt begrepp för de olika stadierna och växtens delar.
Utföra enkla undersökningar som handlar om naturen
Jag kan med stöd av en vuxen göra en enkel undersökning utifrån givna instruktioner.
Jag kan tillsammans med en kompis göra en enkel undersökning utifrån givna instruktioner.
Jag kan på egen hand göra en enkel undersökning utifrån givna instruktioner.
Göra jämförelser mellan egna och andras resultat
Jag berättar om något som är lika i min dokumentation och en kompis dokumentation.
Jag berättar om något som är lika och något som skiljer sig åt i min dokumentation och en kompis dokumentation.
Jag berättar om något som är lika och något som skiljer sig åt i min dokumentation och en kompis dokumentation. Jag kommenterar kamratens dokumentation.
Dokumentera undersökningar på olika sätt
Jag kan rita en bild som visar min undersökning. Jag kan fotografera något i min undersökning.
Jag kan rita en bild som visar min undersökning. Jag skriver ord som förtydligar min bild. Jag kan fotografera min undersökning så man ser det viktigaste.
Jag kan rita en bild som visar min undersökning. Jag skriver korta meningar som förtydligar min bild och/eller berättar om min undersökning. Jag kan fotografera min undersökning så man lätt kan se det som är viktigast.
Använda dokumentation i samtal och diskussioner
Jag kan läsa och titta på mina bilder av min dokumentation. Jag tittar på min kamrats dokumentation.
Jag kan läsa och titta på mina bilder av min dokumentation och berätta för en kompis om den. Jag tittar på min kamrats dokumentation och lyssnar på när min kamrat berättar om sin dokumentation.
Jag kan läsa och titta på mina bilder av min dokumentation och berätta för flera kompisar om den. Jag tittar på min kamrats dokumentation och lyssnar på när min kamrat berättar om sin dokumentation. Jag kommenterar min kamrats bedömning.