Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Yrken och samhällsfunktioner åk 1

Skapad 2018-04-24 15:46 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Vi kommer att arbeta med tema yrken och samhällsfunktioner. Vad är ett yrke? Vad skulle du vilja arbeta med? Vad behövs i ett samhälle för att det ska fungera?
Grundskola 1 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Vad är ett yrke? Vilka yrken behövs för att ett samhälle ska fungera? Kan man säga att ett yrke är viktigare än ett annat? Har du ett drömyrke? Detta är några av de frågor vi ska diskutera under arbetsområdet- YRKEN.

Innehåll

Arbetsområde:

Eleverna ska utveckla sin förmåga i att reflektera hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. De ska träna sin förmåga att berätta och beskriva samt använda begrepp som har med yrken att göra.

Mål för eleven:

 • att veta vad ett yrke är
 • att kunna ge exempel på några olika yrken och vilka arbetsuppgifter som ingår i yrket.
 • att kunna ge exempel på och berätta om olika samhällsfunktioner.
 • att kunna formulera intervjufrågor, genomföra en intervju och presentera resultatet. 

Arbetssätt:

Under detta arbetsområde kommer du att:

 • titta på filmer och samtala om yrken och viktiga samhällsfunktioner 
 • få besök av människor med olika yrken
 • i team skriva intervjufrågor, intervjua människor med olika yrken och redovisa resultatet av dessa
 • leka charader och gestalta olika yrken
 • redovisa för dina kamrater om ditt drömyrke
 • rita och skapa

Redovisningsform:

Du kommer att få visa dina kunskaper genom samtal, diskussioner och genomförda uppgifter (se ovan: berätta om drömyrket, intervju, charad, skapande). 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna lyssna aktivt vid filmvisning eller när någon berättar om ett yrke.
 • kunna beskriva samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet.
 • kunna berätta om ditt drömyrke.
 • kunna formulera intervjufrågor och använda dessa när du intervjuar.
 • kunna redovisa resultatet av din/er intervju. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3

Matriser

Sv SO SvA
SO - Yrken och centrala samhällsfunktioner

Har inte deltagit i uppgiften.
Påväg att uppnå målet.
Har uppnått målet.
Centrala samhällsfunktioner
Känner till och kan med stöd ange några centrala samhällsfunktioner.
Känner till och kan ange några centrala samhällsfunktioner samt har förståelse för varför ett samhälle behöver dessa.
Yrken och verksamheter i närområdet
Vet vad ett yrke är och kan med stöd ge exempel.
Vet vad ett yrke är och kan ge flera exempel samt förklara tillhörande arbetsuppgifter.
Tala, lyssna och samtala
Deltar i samtal/presentationer genom att lyssna och kan med stöd återberätta och ge exempel.
Deltar aktivt i samtal/presentationer genom att lyssna, återberätta och ge exempel.
Att undersöka verkligheten
Deltar i en intervju och kan med stöd presentera intervjuresultatet.
Deltar aktivt i en intervju och presenterar resultatet.
Språkbruk
Bidrar delvis till att formulera och anteckna intervjufrågor- och svar, för att kunna förmedla vidare.
Bidrar aktivt till att formulera och anteckna intervjufrågor- och svar, för att kunna förmedla vidare.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: