👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska: litteraturhistoria medeltiden

Skapad 2018-04-24 15:53 i Vallåsskolan Halmstad
Planering om litteraturhistoria
Grundskola 7 Svenska
Medeltiden beskrivs ofta som en mörk tid där religionens utbredning och makt satt tydliga avtryck. Avtryck som gett utrymme till andra att fånga upp.Dantes Alighieris Den gudomliga komedin förklarar vad som händer syndare efter döden och har inspirerat eftervärlden både i litteratur och film. Har vi samma uppfattning idag vad som är en synd? Medeltiden rymmer även en viktig litterär skatt från Island, den poetiska Eddan, en våldsam och dramatisk skapelseberättelse. Njals saga är ytterligare en. För den som föredrar lite mer kärlek och romantik är det kanske riddarromanerna som lockar till läsning. Så varför inte sjunka ner i soffan med Tristan och Isolde och samtidigt få lite koll på medeltidens litteratur?

Innehåll

    Syfte - förmågor från kursplanen:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.

    Centralt innehåll:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och anlysera texter. Att urskilja texters budskap, tema, motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • skönlitteratur  som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. lyrik, dramatik, sagor och myter.

    Arbetsgång: i undervisningen kommer du att:

 • Få en överblick kring den litterära epoken genom:
 • se på filmer bl.a. från Studi.se
 • ta del av genomgångar för att skapa en förförståelse kring litteraturen/tankekartor
 • förklaring av begrepp: såväl ämnesspecifika som andra främmande begrepp
 • texter: läsa, analysera och diskutera utdrag ur några texter
 • reflektioner och diskussioner i  par/mindre grupper EPA bl.a. kring spår idag från epoken
 • läsa/analysera: skriva reflektioner kring textutdrag, göra koppling mellan författaren/epoken och verket

    Bedömning: Jag kommer bedöma din förmåga att kunna:

 • analysuppgift: enskild skriftlig analys av textutdrag

     Tidsperiod

        v. 17- 20

 • En preliminär lektionsplanering

      Filmer

Matriser

Sv
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.