👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati

Skapad 2018-04-24 17:31 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi lever i en demokrati. Nu kommer du att få lära dig vad som är utmärkande och vad som är skillnaden mot att leva i en diktatur. Vi kommer också arbeta med hur du som elev kan påverka.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med
-vad demokrati betyder
-skillnaden mellan demokrati och diktatur
-direkt demokrati och representativ demokrati
-hur man håller i ett möte
-vem som bestämmer i kommunen
-vem som bestämmer i Sverige
-hur du kan vara med och påverka
-hur det var förr
-hur många kämpar för demokratin

Vi kommer att läsa i boken Puls Samhällskunskap, diskutera, svara på instuderingsfrågor, göra ett litet test på det vi har arbetat med och titta på filmer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Demokrati

Grundläggande
God
Mycket god
Aspekt 1
Ha kunskaper om samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
Eleven kan förklara begreppet Demokrati och vad det innebär.
Eleven kan förklara begreppen Demokrati och Diktatur och vad de innebär.
Eleven kan förklara begreppen Demokrati och Diktatur, vad de innebär och jämföra dem.
Aspekt 2
Använda begrepp.
 • Sh  E 6
Eleven kan använda följande begrepp i ett sammanhang. - Direkt demokrati - Representativ demokrati - Samhälle
Eleven kan använda följande begrepp i ett sammanhang. - Direkt demokrati - Representativ demokrati - Samhälle - Kommun -Rösträtt
Eleven kan använda följande begrepp i ett sammanhang. - Direkt demokrati - Representativ demokrati - Samhälle - Kommun - Rösträtt - Riksdag - Skolplikt
Aspekt 3
Resonera om hur individer och grupper kan påverka beslut.
 • Sh  E 6
Eleven kan förklara när man bäst använder direkt demokrati och representativ demokrati . (få personer-många personer)
Eleven kan förklara när man bäst använder direkt demokrati och representativ demokrati och ge verkliga exempel på dessa.
Eleven kan förklara när man bäst använder direkt demokrati och representativ demokrati och ge verkliga exempel på dessa samt exempel på hur människor begränsas av att inte kunna vara med och påverka.
Aspekt 4
Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter. Redogöra för mänskliga rättigheter.
 • Sh  E 6
 • Sh  E 6
Eleven kan enkelt förklara hur klassråd och elevråd är exempel på demokrati.
Eleven kan enkelt förklara hur klassråd och elevråd är exempel på demokrati samt enkelt förklara varför det är en rättighet och en skyldighet att gå i skolan.
Eleven kan enkelt förklara hur klassråd och elevråd är exempel på demokrati. Enkelt förklara varför det är en rättighet och en skyldighet att gå i skolan samt ge ett argument för att alla barn ska få gå i skolan.
Aspekt 5
Uttrycka ståndpunkter i samhällsfrågor.
Eleven kan uttrycka sin åsikt och ge ett argument varför eleven har åsikten. "Jag tycker så här därför att..."
Eleven kan uttrycka sin åsikt och ge flera argument varför eleven har åsikten. "Ja tycker så här därför att... och ...dessutom"
Eleven kan uttrycka sin åsikt, ge flera argument varför eleven har åsikten och komma med ett motargument till den motsatta åsikten. "Ja tycker så här därför att... och ...dessutom" ... "Men å andra sidan så..."