Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 4 - Sverige & jordytan

Skapad 2018-04-24 19:21 i Krusboda skola Tyresö
LPP Geografi åk 4
Grundskola 4 Geografi
Vi arbetar med PULS Geografi Sverige. Den börjar med en beskrivning av vår jord och hur den har förändrats under sin långa historia. Sedan följer kapitel som handlar om naturgeografi, kartor, om att bo i Sverige och Sveriges natur. Boken handlar också om hur vi människor använder och påverkar naturen och varför det är viktigt att återanvända och återvinna. Vi arbetar med boken kontinuerligt under vår-terminen.

Innehåll

 Undervisning och examination

På geografilektionerna kommer du att få:

 • Arbeta med texter och frågor om Sverige och jordytan.
 • Öva på att placera ut och namnge landskapen, större orter, sjöar, och vattendrag.
 • Arbeta enskilt och i grupp.Lära sig kartans uppbyggnad och färger, symboler och skala.
 •  Filmer och diskussioner om landskap.

 

Vad ska bedömas

:
  •  Att du kan namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  •  Att du kan  kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala.
  • Att du kan centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  • Hur du använder kartan och kartboken i ditt arbete.
  • Hur du söker  platser
  • Hur du kan jämföra naturen och levnadsförhållanden i de olika områdena i Sverige.

 

 

 •  

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 4 - Sverige

>>>
>>>
>>>
Analys (förändring)
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan ge enstaka exempel på hur någon mänsklig verksamhet och/eller någon av naturens egna processer påverkar livsmiljön i Sverige.
Du kan ge olika exempel på hur mänskliga verksamheter och naturens egna processer påverkar livsmiljön i Sverige.
Du kan ge olika exempel på hur mänskliga verksamheter och naturens egna processer påverkar livsmiljön i olika delar av Sverige. Du kan göra enkla analyser kring hur saker människor gör påverkar livsmiljön.
Geografisk analys
 • Ge
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du vet vad kartans färger betyder. Du vet hur några enstaka symboler ser ut och vad de betyder. Du kan de fyra väderstrecken.
Du vet hur flera olika symboler ser ut och vad de betyder. Du kan med hjälp av kartan hitta information om olika platser. Du kan använda väderstrecken för att berätta var en plats ligger i förhållande till en annan.
Du kan med hjälp av kartans färger och symboler hämta information från en karta. Du kan använda informationen för att göra enkla analyser.
Namngeografi
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du kan namn och läge på några utav Sveriges landskap. Du kan namn på enstaka berg, orter, hav, sjöar och älvar.
Du kan namn och läge på ungefär hälften utav Sveriges landskap. Du kan namn och läge på några olika berg, orter, hav, sjöar och älvar.
Du kan namn och läge på i stort sett alla landskap i Sverige. Du kan namn och läge på flera olika berg, orter, hav, sjöar och älvar.

Ny rubrik

>>>
>>>
>>>
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: