👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Formula åk.4 och kap.4

Skapad 2018-04-24 19:54 i Grycksboskolan Falun
Mål för Prima Formula 4 kapitel 4.
Grundskola 4 Matematik
Kapitel 4: Multiplikation och division

Innehåll

Målet med arbetsområdet är att utveckla din:

Problemlösningsförmåga

 • löser enkla problem
 • väljer och använder rätt strategier och metoder

Resonemangsförmåga

 • beskriver hur jag löser matematiska problem
 • förklarar varför resultatet är rimligt med hjälp av fakta
 • ger förslag på olika sätt att lösa problem
 • ställer matematiska frågor
 • diskuterar matematik  

Begreppsförmåga

 • använder matematiska begrepp, t.ex: addera, multiplicera, dividera, kvadrattal..
 • beskriver begreppen på olika sätt, med hjälp av bilder, förklaringar, uträkningar
 • förklarar hur olika begrepp hör ihop, t.ex multiplikation och addition, multiplikation och division

Metodförmåga

 • väljer och använder lämplig metod i beräkningar och uppgifter

Kommunikationsförmåga

 • förklarar hur jag gör beräkningar och löser uppgifter med hjälp av bilder, symboler, tabeller, grafer och andra uttrycksformer

 

Innehåll

Kap. 4 "Multiplikation och division"

Du kommer att få lära dig och bli bedömd på följande: 

 • förklara samband mellan addition och multiplikation
 • multiplikationstabellerna 1-10
 • förklara samband mellan multiplikation och division
 • göra beräkningar med större tal, t.ex. 6x1250 och 6030/3
 • upptäcka och använda olika sätt att lösa problem

Centrala begrepp

Talföljd, kolumn, siffror, tal, jämn, udda, summa, ökar, minskar, ental, hundratal, tusental, tiotusental, rimligt, addera, subtrahera, dividera, multiplicera, kvadrattal, tabell

Arbetssätt:

Gemensamma genomgångar, aktiviteter/praktisk matematik, enskilda uppgifter, lärarledda diskussioner, gruppdiskussioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Matris kapitel 4

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara samband mellan addition och multiplikation
Du kan visa att 5+5+5+5+5 kan skrivas som 5x5
T.ex. Vilket är det tionde talet i talföljden: 20, 40, 60, 80 ___ ___ ..... (beskriva sambandet mellan addition och multiplikation)
Jag vet när det är rimligt att använda multiplikation och addition för att underlätta uträkningen.
Multiplikationstabellerna upp till 10*10
T.ex. 45 = 9 x ?
Förklara sambandet mellan multiplikation och division
T.ex. Polly går på bio med tre kompisar, en biljett kostar 100 kr, hur mycket betalar de tillsammans? Nu köper de godis för sammanlagt 200 kr, hur mycket betalar var och en om alla betalar lika mycket?
Jag kan tydligt förklara att division är som multiplikation baklänges, genom att välja båda räknesätten för att få fram svaret. T.ex. 45/9 = 9x?=45
Jag kan använda kunskapen om sambandet mellan multi. och div. när jag räknar uppgifter med olika svårighetsgrad.
Göra beräkningar med större tal
T.ex: 246/6 345x9
Göra beräkningar med större tal och minnessiffra, t.ex. 175/3
Upptäcka och använda olika sätt att lösa problem
Jag kan lösa enkla problem men har svårt för att kontrollera om svaret är rimligt.
Jag kan lösa enkla problem och jag kan kontrollera att svaret är rimligt, jag kan förklara hur jag har räknat ut.
Jag kan lösa problem med olika svårighetsgrad och kontrollera att svaret är rimligt, jag kan också visa min tankegång, med tydliga uträkningar