👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 8 "Kapitel 5: Bråk och procent"

Skapad 2018-04-24 20:10 i Fässbergsskolan Mölndals Stad
Grundskola 8 Matematik
Här får du lära dig:

-uttrycka andelar i bråkform, decimalform och procentform

-använda dig av samband för mellan andel, del och det hela för att lösa vardagliga

problem

-utföra andelsberäkning med huvudräkning, skriftliga metoder och miniräknare

-använda procent vid jämförelser

-utföra beräkningar med ränta och räntesats

-värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang

-förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begrepp

Viktiga begrepp

Kan du förklara vad de betyder?

andel, del, det hela, täljare, nämnare,bråkform, förlänga, förkorta, avrunda, decimalform, procentform, procentenhet, ränta & räntesats.

Innehåll

Tidsperiod: vecka 15 - 21

Genomförande


Vecka 15: Fördiagnos  

                Arbetsblad

 

Vecka 16:  Genomgång av nedanstående moment.                     Läxa: Häfte med de fyra räknesätten till torsdag.

                  Arbetsblad 5:2  -Förkorta och förlänga bråk

                  Arbetsblad 5:6 - Addera och subtrahera bråk

                  Arbetsblad 5:7 - Multiplicera bråk

                  Arbetsblad 5:8 - Förkorta och multiplicera bråk

 

                 Att räkna efter arbetsbladen för mer träning:

                 Bråk och Olika bråk men olika stor andel s. 142-143

                 Addera och subtrahera bråk s.148

                 Multiplicera ett bråk med ett heltal s.149

                 Multiplicera två bråk s.150

                 Mer om att multiplicera bråk s.151     

               

Vecka 17: Räkning och genomgång av utvalda uppgifter från läxan med de fyra räknesätten.

                 Procent betyder hundradelar s.144

                 Jämför och använd procent s.145

                

Vecka 18: Procentuell förändring s.146

                 Mer än 100% s.147

                 Blandat med bråk s.152

                 Diagnos s. 154 - 155    (Repetition s. 156 - 163)

 

Vecka 19: Division av bråk s.169

                 Förändringsfaktor s.164

                 Upprepade förändringar s.165

 

Vecka 20:   Repetition s. 156 - 163 och

                          Fördjupning: Ta ekvationer till hjälp! s.166

                                               Procent med algebra s.167

                                               Förenkla uttryck i bråkform s.168

                                               Mer om att dividera med bråk s.170

                                               Division av bråk med variabler s.171

                                    

Prov torsdag vecka 21


Gemensamma genomgångar av nya moment varje vecka.

Du ges möjlighet att titta på filmer för att förstärka och fördjupa dina kunskaper.

Genom gruppövningar resonerar vi kring matematiken samt gör olika arbetsblad.

Vi använder inlämningsuppgifter och diagnoser. Summativ bedömning(test) vid arbetets avslutning.

 

Filmer

Digitala verktyg

Med dessa program kan du träna, träna....

Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper och din kunskapsutveckling via

 • formativ bedömning under periodens praktiska arbete
 • skriftliga inlämningsuppgifter
 • självskattning
 • muntliga redovisningar
 • gruppdiskussioner
 • skriftliga kunskapsunderlag genom diagnoser och prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9