👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elevens val Svenska

Skapad 2018-04-24 22:21 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska
Elevens val - Svenska

Innehåll

Mål för arbetet

Med svenska som just ditt elevens val kommer du få möjligheten att förbättra och fördjupa dina kunskaper och förmågor i ämnet på det sätt du själv vill. 

Målet är att stärka din förmåga att 

• formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

• söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Arbetsgång

I detta arbetsområdet kommer du att tillsammans med en lärare upprätta en projektplan över just det du skulle vilja jobba med i svenska.

Du väljer fritt vilket sätt du skulle vilja jobba med ämnet och vilken förmåga du vill fokusera på.

- Vill du fokusera på att förbättra ditt skrivande genom att skriva noveller är det helt okej! 
- Kanske vill du skriva och hålla ett argumenterande tal? Absolut!
- Öva upp din förmåga att läsa, lyssna och diskutera? 

Detta är bara ett fåtal exempel på saker du kan göra ensam eller tillsammans med en kamrat. Det viktiga är att du arbetar på med något du vill göra samtidigt som du utvecklar dina språkliga kunskaper. 

I samband med att du avslutar ett moment kommer du att redovisa det på något sätt.

Bedömning

Vad du blir bedömd på beror på vad du väljer att jobba med.
Men vi kommer att titta på din förmåga att:

 • uttrycka dig i skrift
 • uttrycka dig muntligt
 • kommunicera med andra 
 • bearbeta dina framställningar
 • läsa och förstå

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6