👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknaden och hur Sverige styrs

Skapad 2018-04-25 08:29 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Grundskola 7 – 9 Historia Samhällskunskap
Hur är det att arbeta på en arbetsplats? Hur fungerar det med arbetstid, lön och måste man betala skatt? Vad går skatten till? Och vad gör egentligen kommuner, landsting, riksdag, regering och Europeiska unionen och hur påverkar deras beslut oss? I det här området ska du få lära dig mer om det här.

Innehåll

Det du kommer att lära dig:

  • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället. Sveriges grundlagar.Medias roll i demokratin

  • Hur Sverige har förändrats från ett fattigt jordbrukssamhälle till ett rikt industri- och tjänstesamhälle med demokratiskt styre.

  • Hur länderna i EU samarbetar

  • Vilka möjligheter vi har att påverka beslut och samhällsutveckling i en demokrati.

  • Vad arbetsmarknaden är och vilka regler som gäller när man är anställd.

 

Hur vi arbetar:

Genomgångar i helklass

Arbeta med instuderingsfrågor och övningar för att träna begrepp och vad de olika politiska nivåerna (t.ex. kommun och riksdag) arbetar med.

Diskussioner och gruppövningar

 

Så här visar du dina kunskaper:

Skriftligt prov

Delta i diskussioner och gruppövningar

 

Bedömning:

 

  • du har kunskaper om olika politiska nivåer (kommun, landsting, regering, riksdag och EU): vad deras uppgifter är, hur deras arbete fungerar och vilken typ av beslut som tas var,

  • du använder begrepp,

  • du kan ge exempel på hur man kan påverka i en demokrati och resonera om fördelar och nackdelar,

  • du visar att du förstår hur olika personer/grupper i samhället kan påverkas av olika beslut,

  • du kan uttrycka och motivera din åsikt i någon samhällsfråga.

Matriser

Hi Sh
Arbetsmarknaden och hur Sverige styrs

F
E
C
A
Kunskaper om samhällstrukturer
Du visar inte ännu att du har grundläggande kunskaper om hur riksdagens, regeringens, kommunens, landstingens och EU:s arbete fungerar och är uppdelat
Du har grundläggande kunskaper om hur riksdagens, regeringens, kommunens, landstingens och EU:s arbete fungerar och är uppdelat
Du har goda kunskaper om hur riksdagens, regeringens, kommunens, landstingens och EU:s arbete fungerar och är uppdelat
Du har mycket goda kunskaper om hur riksdagens, regeringens, kommunens, landstingens och EU:s arbete fungerar och är uppdelat
Beskriva samband mellan samhällstruktuer
Du visar inte ännu att du kan beskriva i ett led när du förklarar hur regeringens, kommunens, landstingens och EU:s arbete fungerar och är uppdelat
Du beskriver i ett led när du förklarar hur regeringens, kommunens, landstingens och EU:s arbete fungerar och är uppdelat
Du beskriver till viss del i flera led hur, regeringens, kommunens, landstingens och EU:s arbete fungerar och är uppdelat
Du beskriver i flera led hur, regeringens, kommunens, landstingens och EU:s arbete fungerar, påverkar varandra och är uppdelat
Använda begrepp
Du visar inte att du kan använda ett fåtal begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang
Du kan använda ett fåtal begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang
Du kan använda några begrepp på rätt sätt i rätt sammanhang
Du kan använda de flesta begreppen på rätt sätt i rätt sammanhang
Resonera om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
Du visar ännu inte förståelse för hur medborgare påverkas av politiska beslut genom att ge något exempel på hur olika beslut kan påverka grupper
Du visar förståelse för hur medborgare påverkas av politiska beslut genom att ge något exempel på hur olika beslut kan påverka grupper
Du resonerar till viss del i flera led om hur medborgare påverkas av politiska beslut och ger flera exempel på hur olika beslut kan påverka grupper på olika sätt
Du resonerar i flera led och flera perspektiv om hur medborgare påverkas av politiska beslut och ger flera exempel på hur olika beslut kan påverka grupper på olika sätt
Uttrycka åsikter i samhällsfrågor
Du visar inte ännu att du kan uttrycka och motivera din åsikt i någon samhällsfråga
ger någon orsak till din åsikt
Du resonerar till viss del i flera led när du uttrycker och motiverar din åsikt
Du resonerar i flera led och flera perspektiv när du uttrycker och motiverar din åsikt
Kunskaper om demokratiska värden och processer
Du visar inte ännu att du kan en fördel eller en nackdel med något sätt att påverka
Du kan ge en fördel eller en nackdel med något sätt att påverka
Du resonerar till viss del i flera led om någon fördel och någon nackdel med att påverka
Du resonerar i flera led och flera perspektiv om minst två fördelar och minst två nackdelar med att påverka

Hi Sh
Jämföra historiska tidsperioder

F
E
C
A
Undersöka utvecklingslinjer inom politik (historia)
-du ger ännu inte någon likhet eller skillnad på hur Sverige har styrts genom historien
-ge någon likhet eller skillnad på hur Sverige har styrts genom historien
-resonera till viss del i flera led om likheter och skillnader i hur Sverige har styrts genom historien
-resonera i flera led om likheter och skillnader i hur Sverige har styrts genom historien