Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden formas och förändras

Skapad 2018-04-25 08:30 i Grebbestadsskolan Tanum
Detta är Tanums kommuns planeringsmall som används av alla i åk 1-9.
Grundskola 5 – 6 Geografi
Du skall läsa och lära om hur vår jord formas och förändras. Du skall bl.a. lära dig om hur jorden är uppbyggd, hur jordens plattor rör sig och om orsaker och konsekvenser av vulkaner, jordbävningar.

Innehåll

 

Undervisning

Du skall under fem veckor lära dig om hur vår jord formas och förändras och hur naturens egna processer påverkar människans livsmiljö och naturen. Du skall träna på förmågan att analysera och förklara orsaker och konsekvenser för människan och naturen av naturens egna processer. Du skall kunna förklara hur de olika processerna uppkommer. Du skall också lära dig förstå och använda relevanta begrepp.

Det här lär du dig genom att läsa texter och jobba med arbetsfrågor, skrivuppgifter, muntliga genomgångar, diskussioner och filmer.

Du kommer att jobba både individuellt och i grupp.

Bedömning 

Det här skall du lära dig och det här bedöms:

Din förmåga att:

 • förklara naturens egna processer som förändrar jordytan
 • orsaker och konsekvenser för människan och naturen av naturens egna processer
 • förstå och använda relevanta begrepp 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Kunskapskraven åk 6

E
C
A
Elevens kunskap om natur- och kulturlandskap, förmåga att resonera om processer som formar och förändrar jordytan och att resonera om hur förändringar av jordytan påverkar människor och natur
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan samt vilka konsekvenser det får för människor och natur.
Elevens förmåga att beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad
Eleven beskriver, i resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven beskriver, i resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Eleven beskriver, i resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Elevens förmåga att använda geografiska begrepp
Eleven använder geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: